Motorové prístroje

(1) Združený otáčkomer. Tento prístroj ukazuje otáčky motora a nosného rotora. Jedna ručička je pre motor a druhá pre nosný rotor. Počas motorového letu sú obidve ručičky spojené, čiže v zákryte. V autorotácii sú rozdelené. údaj 100% na otáčkomere zodpovedá otáčkam pri cestovnej rýchlosti.

(2) Vrtuľník ROBINSON R-22 je vybavený dvojitým elektronickým otáčkomerom motora a rotora. Snímač pre otáčkomer motora je v prerušovači jedného z magnet. Snímač pre otáčkomer rotoru je elektronické zariadenie, ktoré citlivo sníma prechody dvoch magnetov cez ohybný kábel, ktorý je umiestnený na reduktore. Signály z týchto senzorov sú podnetom pre pevne nastavené obvody v otáčkomere. Každý okruh otáčkomeru má samostatný istič a je úplne nezávislý na druhom. Napájané sú z alternátora aj keď je hlavný vypínač vypnutý. Iba v prípade, keď je spínač spojky v polohe vypnutá, bude napájanie otáčkomeru prerušené, avšak spojku nesmiete nikdy za letu vypnúť.

(3) Ukazovateľ plniaceho tlaku motora. Stupnica prístroja býva často označená v palcoch Hg stĺpca, alebo v kp/cm2 a ukazuje tlak palivovej zmesi v sacom potrubí motora. Jednoduchšie povedané ukazuje akú prácu motor vykonáva. Čím vyšší je tlak v potrubí, tým viac práce motor odovzdáva a naopak.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥