Poruchy pohonu

 • 1. Závady pohonu môžu byť spôsobené buď závadou motora, alebo náhonového systému.
 • 2. Závady motora môžu byť signalizované zmenou hladiny hluku, odchyľovaním nosa vrtuľníka doľava, rozsvietením kontrolky tlaku oleja alebo poklesom otáčok motora.
 • 3. Závady systému náhonu môžu byť signalizované neobvyklým hlukom, alebo vibráciami, odkláňaním nosa vrtuľníka vľavo, alebo vpravo, klesaním otáčok rotora, zatiaľ čo otáčky motora vzrastajú.

POZOR: Keď pri vysokej doprednej rýchlosti a prednej centráži znížite kolektív, musíte pritiahnuť cykliku dozadu.

Závady pohonu nad 500 ft AGL (nad zemou)

 • 1. Okamžite znížte kolektív pre udržanie otáčok rotora a prejdite normálne do autorotácie.
 • 2. Uveďte vrtuľník do ustáleného klesania pri kĺzaní približne na 65 KIAS pre využitie maximálneho doklzu.
 • 3. Prispôsobte kolektívom udržovanie otáčok rotora v zelenom oblúku, alebo úplne dole, ak nízka hmotnosť bráni udržaniu minimálne 97% otáčok.
 • 4. Vyberte miesto pre pristátie a ak máte dostatočnú výšku, manévrujte tak, aby ste pristávali proti vetru.
 • 5. O opätovné spustenie motora sa môžete pokúsiť s veľkou opatrnosťou a ak máte k dispozícii dostatočný čas.
 • 6. Ak nie je možné opätovné spustenie motora, vypnite nepotrebné spínače a uzavrite prívod paliva.
 • 7. Približne vo výške 40 feetov (12 m) nad zemou začnite znižovať doprednú rýchlosť.
 • 8. Vo výške približne 2,5 m nad zemou zrovnajte vrtuľník do roviny pákou cykliky a zdvíhaním kolektívu zastavte klesanie.
 • 9. Dosadnite vo vodorovnej rovine s nosom priamo dopredu.

POZOR: Vyvarujte sa pritiahnutiu páky cykliky počas pristátia alebo počas kĺzania po zemi.

POZNáMKA: Ak dôjde k poruche pohonu v noci, nezapínajte pristávacie svetlá nad výšku 1000 fítov (305 m) nad zemou, ušetríte si výkon akumulátora.

Porucha pohonu medzi 8 a 500 ft nad zemou

 • 1. Vzlet vykonávajte podľa diagramu Rýchlosť-Výška (takzvaného bezpečnostného diagramu).
 • 2. Ak dôjde k poruche pohonu, okamžite znížte kolektív pre udržanie otáčok rotora.
 • 3. Prispôsobte kolektívom udržovanie otáčok rotora v zelenom oblúku alebo dajte kolektív celkom dole, ak nízka hmotnosť nedovoľuje udržať 97%.
 • 4. Udržujte rýchlosť pokiaľ sa zem nepriblíži, potom začnite cyklickým riadením znižovať doprednú rýchlosť.
 • 5. Vo výške asi 2,5 m nad zemou zrovnajte vrtuľník do roviny potlačením cykliky a začnite zdvíhať kolektív, aby sa zastavilo klesanie. Dosadnite s lyžami vodorovne a s nosom priamo dopredu.

POZOR: Vyvarujte sa pritiahnutiu cykliky počas pristátia alebo počas kĺzania po zemi.

Porucha pohonu pod 8 fítov (2,5 m) nad zemou

 • 1. Použite pravý pedál toľko, koľko je potrebné pre zabránenie pootočeniu vrtuľníka.
 • 2. Nechajte vrtuľník klesať.
 • 3. Tesne pred dosadnutím zdvihnite kolektív.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥