Prechod do motorového letu

Môže nastať situácia, keď nie je vhodné pri cvičení vykonať úplnú autorotáciu, alebo keď budete chcieť nacvičiť prechod z autorotačného klesania do motorového stúpania. Toto budete precvičovať nasledovným spôsobom:

Vstúpte do autorotácie, potom v bezpečnej výške zvýšte výkon motora tak, aby sa ručičky otáčkomera spojili a aby sa otáčky motora dostali do normálneho režimu. Zvýšenie výkonu zapríčiní zatáčanie vrtuľníka. Predpokladajte to a včas zasiahnite nožným riadením. Podrovnanie začnite v primeranej výške práve tak, ako pri autorotácii. Udržujte kurz nožným riadením a výšku podrovnania pákou cykliky. V primeranej výške vyrovnajte vrtuľník do horizontálnej polohy. Páku kolektívu musíte v tomto momente pritiahnuť hore, aby ste zabránili klesaniu vrtuľníka a dosiahli stabilné visenie, alebo podľa potreby rolovanie vo visení. Počas manévru vylučujte zatáčanie vrtuľníka nožným riadením. V tomto momente môžete vykonať normálny prechod do stúpania. Je dôležité, aby pohyby pákou kolektívu a pákou škrtiacej klapky boli plynulé a koordinované, aby ste nepretočili motor počas manévru. Skôr, než začnete ďalšie cvičenie alebo manéver, skontrolujte motorové prístroje.

Zlyhanie motora v skutočnosti nemusí nastať len za letu, ale aj pri visení alebo rolovaní.

V nasledujúcom cvičení sa naučíte, ako sa vysporiadať s poruchami motora počas visenia a počas rolovania v nízkej výške. Vrtuľníky strávia značnú časť svojho letového času práve vo visení, vykonávajúc množstvo rôznych úloh, preto piloti musia vedieť bezpečne a účinne zvládnuť poruchu motora. K manévru po zlyhaní motora nemôžete pristupovať ako k cvičnej autorotácii. Po zlyhaní motora vo visení totiž nemáte dostatočnú výšku a čas na jej uskutočnenie. Ak by ste potlačili páku kolektívu tak ako pri autorotácii, vrtuľník by okamžite prudko narazil na zem a poškodil sa. Ak motor zlyhá počas visenia, rotor sa nezastaví okamžite, ale postupne. Kinetická energia nosného rotora stále produkuje dostatok vztlaku, ktorý stačí na bezpečné pristátie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥