Služba riadenia letovej prevádzky

Okolo viacerých letísk boli vytvorené riadené vzdušné priestory, ktoré zahrňujú IFR lety v riadenom priestore počas priblížení a slúžia na riadenie IFR a VFR letov. Horizontálne hranice týchto priestorov majú spravidla tvar kružnice. Riadený okrsok môže zahrňovať aj viac letísk, ktoré sú blízko seba. Tvar priestoru môže byť upravený tak, aby zahrňoval trate prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel. Výška týchto riadených priestorov je stanovená spravidla na 3000 ft, 5000 ft alebo aj na 10000 ft nad letiskom, ako je to pre letisko Tatry. Na území Slovenska majú ostatné CTR hornú hranicu 5000 ft. VFR lety si musia vyžiadať povolenie od príslušného stanoviska riadenia letovej prevádzky pre vstup do riadeného vzdušného priestoru. Toto povolenie však nezbavuje pilota povinnosti, vyhnúť sa iným lietadlám, udržiavať primeranú výšku nad terénom a prekážkami a tiež lietať iba vo VMC podmienkach. Požaduje sa tiež, aby lietadlo malo rádiostanicu, pomocou ktorej môže komunikovať so Službou riadenia letovej prevádzky. V niektorých CTR môže byť požadovaný odpovedač sekundárneho rádiolokátora.

Ak zamýšľate vykonávať výcvik v riadenom vzdušnom priestore, ako už bolo povedané, stanovisko riadenia letovej prevádzky Vás požiada, aby ste:

  • 1. podali informáciu o zamýšľanom cvičení
  • 2. oznámili maximálnu výšku, ktorú dosiahnete počas tohto cvičenia,
  • 3. oznámili priestor, kde zamýšľate toto cvičenie vykonávať,
  • 4. zostali na príjme na frekvencii stanoviska riadenia letovej prevádzky.

Ak zamýšľate opustiť riadený priestor, musíte to oznámiť stanovisku riadenia letovej prevádzky a to Vám po opustení riadeného priestoru povolí opustiť rádiovú frekvenciu.

Keď ukončíte Váš let mimo riadeného priestoru a chcete sa do neho vrátiť, musíte pred tým než dosiahnete jeho hranice, požiadať o vstup do tohto riadeného vzdušného priestoru. Takmer každý riadený priestor má pevné hlásne body, ktoré VFR lety používajú na identifikáciu ich polohy pri vstupe do, alebo odlete z riadeného vzdušného priestoru. Keď príslušné stanovisko riadenia identifikuje Vašu polohu a keď ich informujete o Vašich úmysloch, vydajú Vám príslušné povolenie s ohľadom na inú letovú prevádzku v ich riadenom vzdušnom priestore. Pamätajte si, že ste povinný vyhýbať sa iným lietadlám a preto je dôležité stále kontrolovať priestor.

Pri lietaní po okruhu je vhodné, aby ste absolvovali maximálne 5 okruhov v jednej sérii. Väčší počet nie je vhodný, nakoľko sa rýchlo dostaví únava.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥