zasiahnuť tank

Termín zasiahnuť tank je vo vojenskom kontexte kľúčovým výrazom, ktorý označuje akciu, kedy je tank poškodený alebo zneškodnený vojenskými silami protivníka. Táto operácia môže mať …

veľké lietadlo

Termín veľké lietadlo sa používa na označenie lietadla, ktoré spĺňa určité kritériá týkajúce sa veľkosti a hmotnosti. Podľa medzinárodných štandardov sa veľkým lietadlom rozumie letoun …

rám kokpitu

Termín rám kokpitu, známy aj ako canopy bow frame, je dôležitou súčasťou leteckého kokpitu, ktorá hrá kľúčovú úlohu v bezpečnosti a štruktúre lietadla. Rám kokpitu …

predné kabína

Termín predná kabína, známy aj ako forward cockpit, sa používa v leteckom priemysle na označenie časti lietadla, kde sa nachádza pilotov sedadlá a riadiace pulty. …

letové vlastnosti

Letové vlastnosti, známe aj pod názvom schopnosti alebo capabilities, predstavujú kľúčové charakteristiky a schopnosti leteckých prostriedkov. Tieto vlastnosti zahŕňajú široké spektrum aspektov, ktoré ovplyvňujú schopnosť …

Krajina-vzduch

Země-vzduch, známy aj pod názvom ground-to-air, je významný letecký termín, ktorý sa týka komunikačných systémov a zariadení, ktoré umožňujú komunikáciu medzi pozemnými stanicami a leteckými …

biphase format

Bifázový formát, známy aj ako biphase format, je špecifický spôsob kódovania dát, ktorý sa často používa v leteckej a komunikačnej technológii. Tento formát je založený …

zameriavanie

Zameriavanie, známe aj pod názvom direction finding v leteckom odbore, je technika používaná na určenie smeru, z ktorého pochádzajú rádiové signály alebo iné elektromagnetické vlny. …

strelecký kontajner

Strelecký kontajner, známy aj ako dispenser v leteckom odbore, je zariadenie, ktoré sa používa na precízne a účinné uvoľňovanie rôznych nákladov z lietadla počas letu. …

radiovýškoměr

Radiovýškoměr, známy aj ako radarový altimetr, je zariadenie používané v letectve na meranie nadmorskej výšky lietadla nad povrchom zeme. Tento sofistikovaný prístroj využíva radarovú technológiu …

posádka lietadla

Posádka lietadla, v angličtine známa ako flight crew, je kľúčovým prvkom v riadení a bezpečnosti leteckých operácií. Skladá sa z vyškolených profesionálov, ktorí majú zodpovednosť …

Podsieť módu S

Podsieť módu S, známa aj ako Mode S subnetwork, predstavuje dôležitú súčasť leteckej komunikačnej infraštruktúry. Ide o prostriedok výmeny digitálnych dát medzi leteckými prostriedkami a …

piestový motor

Piestový motor, známy tiež pod názvom piston engine, je typ spaľovacieho motora, ktorý využíva pohyb piestov v rámci valcov na generovanie energie. Tieto motory patria …

odtoková hrana

Odtoková hrana, známa aj ako trailing edge, je kľúčovou časťou krídla lietadla a mnohých iných aerodynamických štruktúr. Nachádza sa na zadnej časti krídla a tvorí …

odstredivá brzda

Odstredivá brzda, známa aj ako speed brake, je dôležitým bezpečnostným prvkov leteckých vozidiel. Táto zariadenie je navrhnuté na zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti pristátia a znižovanie …

nemá konkurenciu

Second to None – Bez Konkurencie Fráza second to none je anglický výraz, ktorý sa používa na vyjadrenie, že niečo alebo niekto nemá konkurenciu a …

náklad zbraní

Náklad zbraní, známy aj ako store s loadings, predstavuje špeciálny typ nákladu, ktorý sa prepravuje v leteckých strojoch a obsahuje rôzne druhy munície, bomby, rakety …

mierová operácia

Mierová operácia, často označovaná aj ako peacekeeping, je forma medzinárodnej vojenskej intervencie zameraná na udržiavanie mieru a stability v konfliktných oblastiach. Tieto operácie sú zvyčajne …

letecký manuál

Letecký manuál, známy tiež ako flight manual, je kľúčový dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o konkrétnom leteckom prostriedku. Tento manuál poskytuje pilotom a ďalšiemu personálu …

letecký / vzdušný most

Letecký most, známy aj ako airlift, je kľúčová operácia v oblasti leteckej dopravy, ktorá sa často využíva na poskytnutie humanitárnej pomoci, evakuácie obyvateľstva alebo dodávky …

kymácení plavidlá

Kymácanie plavidla, známe v leteckom odbore ako roll a pitch, sú základné pohyby a manévre, ktoré lietadlo môže vykonávať vo vzduchu. Tieto pohyby sú kritické …