Koniec RWY

Termín Stop-end je dôležitým pojmom v letectve a označuje koncový bod pristávacej a štartovacej dráhy (RWY). Je tesne spojený s konceptom RVR, čo znamená Runway Visual Range alebo Viditeľnosť konca dráhy. Tieto pojmy sú kritické pre bezpečné operácie lietadiel, najmä za zhoršených poveternostných podmienok.

Stop-end predstavuje fyzický koniec dráhy, kde lietadlo úplne zastaví pri pristátí alebo štarte. Správne označenie tohto miesta je kritické, pretože piloti potrebujú presné informácie o dĺžke dráhy, aby mohli bezpečne manévrovať lietadlom, najmä pri krátkych dráhach alebo za zhoršených viditeľnostných podmienok.

RVR je meteorologický parameter, ktorý meria viditeľnosť vzdialenosť od konca dráhy, ktorú piloti potrebujú vidieť, aby mohli bezpečne lietať. Táto hodnota je zásadná pre riadenie letovej prevádzky, pretože ovplyvňuje rozhodnutia pilotov o pristátí alebo štarte lietadla. V prípade nízkej RVR môže byť pre pilotov nebezpečné pristáť alebo štartovať, pretože nemajú dostatočnú viditeľnosť na bezpečné vykonanie týchto operácií.

V situáciách, kde je Stop-end tesne spojený s nízkou hodnotou RVR, piloti potrebujú presné informácie o aktuálnej dĺžke viditeľnosti na konci dráhy. Tieto údaje sú poskytované meteorologickými senzormi a zariadeniami na letisku, ktoré monitorujú aktuálne poveternostné podmienky. Piloti sa spoliehajú na tieto údaje na letoisku, aby správne posúdili bezpečnosť pristátia alebo štartu.

V záverečnom zhrnutí, Stop-end v súvislosti s RVR je kritickým faktorom pre bezpečné letové operácie. Poskytujú presné informácie pilotom, ktoré im pomáhajú robiť kľúčové rozhodnutia v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. Tieto údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti pasažierov, členov posádky a lietadla počas pristátia alebo štartu na letisku.

Konec RWY (vztaženo k RVR) – Stop-end (related to RVR)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥