Červené výstražné svetlá

Ak sa vám počas letu rozsvieti červené výstražné svetlo, vyhľadajte najbližšie bezpečné miesto pre pristátie a vykonajte čo najskôr normálne pristátie, nakoľko vám hrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Pripravte sa na pristávanie bez výkonu. Ak sa výstražné svetlo rozsvieti počas nočného letu, môžete pred pristátím vypnúť poistku výstražných svetiel, aby ste sa vyhli oslneniu.

Červené výstražné svetlá na paneli majú nasledujúci význam:

  • MR TEMP – indikuje nefunkčnosť, alebo zhoršenie podmienok v reduktore nosného rotora (vysoká teplota)
  • MR CHIP – indikuje nefunkčnosť, alebo zhoršenie podmienok v reduktore nosného rotora (triesky)
  • TR CHIP – indikuje nefunkčnosť, alebo zhoršenie podmienok v reduktore chvostovej vrtuľky (triesky) Poznámka: Ak sú ložiská reduktorov nové, jemné piliny zo zábehového procesu môžu aktivovať indikáciu triesok v oleji. Ak sa rozsvieti príslušná kontrolka a na magnetickom čidle sa nenachádzajú žiadne kovové triesky, je nutné vypustiť olej z reduktora a napustiť nový olej. Potom je nutné aspoň hodinu visieť nízko nad zemou. Ak sa kontrolka znovu rozsvieti, je nutné reduktor demontovať.
  • LOW FUEL – svetlo sa rozsvieti pri približne 1 gallone (4,5 l) zbytku paliva. Motor môže spotrebovať palivo behom 5 min. chodu. UPOZORNENIE: Nepoužívajte výstražné svetlo ako indikáciu množstva paliva.
  • OIL – indikuje možnosť poklesu výkonu motora alebo tlaku oleja. Kontrolujte otáčkomer motora a tlak oleja. Pokračovanie v prevádzke môže spôsobiť vážne poškodenie motora a následné jeho zlyhanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *