Civilné lietadlá

Civilné lietadlá predstavujú akékoľvek lietadlá zaznamenané v evidencii civilných lietadiel štátu, s výnimkou tých, ktoré tento štát považuje za lietadlá vo svojej službe, buď trvalo …

civilné letectvo

Civilné letectvo predstavuje leteckú prevádzku vykonávanú civilnými lietadlami, s výnimkou prevádzky štátnych lietadiel uvedených v článku 3 Chicagskej dohody o medzinárodnom civilnom letectve. Termín civilné …

Konečný užívateľ

Letecký odborný výraz End-user sa v slovenčine prekladá ako Konečný užívateľ. Tento termín označuje osobu alebo organizáciu, ktorá je konečným príjemcom určitej služby, produktu alebo …

Úrad pre civilné letectvo

V leteckom priemysle je skratka CAA široko uznávaným označením pre Civilné Letecké Úrady. V slovenčine by sme tento výraz mohli preložiť ako Úrady pre civilné …

SNOWTAM

SNOWTAM SNOWTAM je špeciálna séria NOTAM (Notice to Airmen) oznamujúca špecifickým spôsobom prítomnosť alebo odstránenie nebezpečných podmienok spôsobených snehom, ľadom, rozbreteným snehom alebo stojatou vodou …

Magnetický

Magnetický Magnetický je významný letecký odborný termín, ktorý sa týka orientácie, merania a navigácie v priestore pomocou magnetického poľa Zeme. Magnetický v kontexte leteckej dopravy …

Kmitočet

Kmitočet Kmitočet je základný letecký odborný výraz, ktorý označuje počet oscilácií alebo cyklov za jednu sekundu vo vlnovom spektre. Meria sa v jednotkách Hertz (Hz), …

Cestujúci

Cestujúci Cestujúci je letecký odborný termín, ktorý označuje osobu alebo skupinu osôb, ktoré sú na palube lietadla alebo iného dopravného prostriedku počas letu alebo cesty. …

Telefón

Termín telefón predstavuje základný prostriedok komunikácie v leteckom priemysle a je neoddeliteľnou súčasťou leteckých operácií a bezpečnosti letu. V leteckom odbore zohráva telefón kľúčovú úlohu …

Požiadavka

Termín požiadavka je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje formálnu alebo oficiálnu žiadosť alebo návrh, ktorý je predložený leteckými profesionálmi alebo posádkami. Tento výraz …

Postup

Postup je v leteckom kontexte dôležitým pojmom, ktorý sa používa na označenie určeného radu krokov alebo opatrení, ktoré musia byť dodržané pri určitých leteckých operáciách. …

Opatrnosť

Opatrnost je v leteckom priemysle kľúčovým pojmom, ktorým sa označujú možné riziká alebo nebezpečenstvá, na ktoré musia piloti a ďalší členovia leteckého personálu dbať. Táto …

Streda

Termín Wednesday v leteckom kontexte označuje stredu, teda jeden zo dni v týždni. Letecký priemysel používa štandardizované skratky na identifikáciu dní v týždni, a Wednesday …

Po, cez

Termín Through je v leteckom kontexte používaný na označenie pohybu alebo cesty letu cez určitý bod, oblasť alebo zónu v leteckom priestore. Tento výraz sa …

Národné

Termín Národní je v leteckom prostredí používaný na označenie vecí, ktoré sú spojené s konkrétnym národným štátom alebo krajinou. Môže sa týkať leteckých spoločností, orgánov …

Mrholenie

Termín Mrholenie je leteckým pojmom, ktorý označuje jemný, ľahký dážď, ktorý má charakteristické veľmi malé kvapky vody. Je to forma zrážok, ktorá sa vyskytuje vo …

Odlet

Odlet (označenie druhu správy) – Departure (message type designator) Odlet je dôležitým pojmom v letectve, ktorý označuje fázu letu, kedy lietadlo opúšťa letisko alebo vrtuľník …

Správa …

Letecký termín Message sa v slovenčine prekladá ako Správa. Táto pojem sa často používa v kontexte leteckých komunikácií a označuje dôležité informácie alebo oznámenia, ktoré …

Priamka

Pojem Přímka, v anglickom jazyku označovaný ako Line, je dôležitým leteckým odborným termínom, ktorý má významný význam v leteckých meteorologických a bezpečnostných správach, konkrétne v …

Rolovania

Termín Taxiing v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Rolovania. Rolovanie je proces, počas ktorého letadlo pohybuje po povrchu letiska pomocou vlastnej sily, a …

Húlava

Termín Squall v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Húlava. Húlava je meteorologický termín, ktorý označuje náhle a krátke obdobie silného vetra, prudkého dážďa …