Rolovania

Termín Taxiing v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Rolovania. Rolovanie je proces, počas ktorého letadlo pohybuje po povrchu letiska pomocou vlastnej sily, a to výlučne v prípade, že nevzlietlo ani nepristálo. Tento manéver je neoddeliteľnou súčasťou leteckých operácií a umožňuje dopravcom efektívne riadiť pohyb lietadiel na letisku.

Proces rolovania začína po pristátí lietadla. Počas tejto fázy letu piloti vypínajú motor a letadlo sa pohybuje pomocou svojich kolies po dráhe alebo taxírovacej ploche. Rolovanie zahŕňa rôzne činnosti, ako je navigácia po letisku, dodržiavanie určených trás a predpisov, ako aj komunikácia s riadiacim vežiakom a ďalším leteckým personálom.

Rolovanie má kľúčový význam pre bezpečné a efektívne operácie na letisku. Piloti musia mať presné vedomosti o rozvrhu taxírovacej dráhy a musia byť schopní riadiť letadlo bezpečne a presne. Často sú vystavení rôznym podmienkam, ako sú zlé poveternostné podmienky, hustá premávka na letisku a obmedzený priestor, čo znamená, že piloti musia byť zruční a odborní v riadení rolovania.

V leteckom priemysle je bezpečnosť vždy na prvom mieste, a to vrátane fázy rolovania. Dôkladné plánovanie, presné pokyny a dôkladná komunikácia sú nevyhnutné pre úspešné a bezpečné rolovanie lietadiel na letisku. Piloti aj letecký personál sú vyškolení na to, aby zvládli túto časť letu so zodpovednosťou a odbornosťou, čo prispieva k celkovej bezpečnosti leteckej dopravy.

Pohyby letadla na povrchu letiště s použitím vlastní síly, s výjimkou vzletu a přistání.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥