Mapy

V letectve sa používajú mapy “Transversálnej merkátorovej projekcie v pomere 1:500 000. V tomto pomere 1 cm na mape predstavuje 5 km v skutočnosti. V leteckej mape ICAO sú zobrazené aktuálne letecké informácie ako napr.: riadené vzdušné priestory (letové cesty, riadené okrsky letísk, koncové riadené oblasti), zakázané a obmedzené priestory, nebezpečné priestory, polohy rádionavigačných zariadení a podobne. V mape ICAO sú zobrazené len väčšie mestá a obce. Pre lety s presnejšou navigáciou sa používajú podrobné letecké mapy 1:500 000, v ktorých sú vyznačené aj menšie obce a ich tvary. Pre veľmi podrobnú navigáciu môžete použiť aj mapy s väčším pomerom, spravidla 1:200 000.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥