Pristátie bez visenia

Tento typ pristátia sa používa, keď je nežiaduce pristávať z visenia obyčajne kvôli snehu, prachu, popolu alebo turbulencii. Pristátie si nevyžaduje toľko výkonu, ako normálne priblíženie a pristátie. Preto sa môže použiť aj pri pristátiach s veľkými nárokmi na výkon motora. Napr. ťažký náklad, prevádzka v teplom a riedkom vzduchu.

  • 1. Vykonajte normálne priblíženie k miestu pristátia.
  • 2. Keď dosiahnete bod pristátia na nulovej rýchlosti, dostatočným pritiahnutím páky kolektívu utlmte pristátie.

Plocha pre tento typ pristátia si vyžaduje dobrý prieskum, a musíte byť presvedčený o vhodnosti plochy pre pristátie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥