RVR

Dráhová dohľadnosť (Runway Visual Range – RVR) je kritickým parametrom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje informácie o viditeľnosti na pristávacej dráhe pre pilotov počas pristátia. …

dosah striel

Dosah striel alebo misijný dosah predstavuje kľúčový parameter v oblasti vojenského letectva. Je to maximálna vzdialenosť, na ktorú môže lietadlo letieť a vykonávať operácie, vrátane …

diaľková značka

Diaľková značka, známa aj pod anglickým názvom range mark, je letecký odborný termín, ktorý označuje pevný bod alebo štruktúru umiestnenú na zemi alebo na mori, …

Dosah, vzdialenosť

Letecký Odborný Výraz: Dosah (Range) Dosah, známy aj ako vzdialenosť, je kľúčovým parametrov letectva, ktorý určuje, ako ďaleko môže lietadlo alebo iné letecké zariadenie letieť …

Rad

Termín Řada (návěstidel) v leteckom odbore sa prekladá ako Rad (svetlá). V kontexte leteckej dopravy sa tento výraz týka svetelných zariadení alebo návěstidel, ktoré sú …

dosah rádiolokácie

Dosah rádiolokácie, známy aj ako range of radiolocation, je v leteckom kontexte vzdialenosť, na ktorú môže rádiolokačný systém identifikovať, sledovať a merať objekty v priestore. …

taktický dolet

V leteckom odbore je pojem operating range, ktorý môžeme v slovenčine preložiť ako prevádzkový rozsah, kritickým faktorom pri plánovaní a vykonávaní letov. Tento technický výraz …

Long range

Termín Long range v leteckom kontexte sa odkazuje na schopnosť lietadla alebo iného leteckého prostriedku prekonať veľmi veľké vzdialenosti bez potreby pristátia na doplnenie paliva. …

značky mierky

Vo svete leteckej techniky sa termín range tics prekladá do slovenčiny ako značky mierky. Tieto značky predstavujú dôležitú súčasť meracieho prístroja, ktorý piloti používajú na …

Stredná dosah

Stredná dosahová technológia je dôležitým aspektom v leteckom priemysle. Tento pojem sa vzťahuje na typy lietadiel alebo zbraní, ktoré majú určitý dosah alebo vzdialenosť, ktorú …

Radio range

Rádiový dosah, známy aj pod skratkou RNG, je dôležitým aspektom leteckej navigácie. Rádiový dosah je systém pozemných rádiových navigačných zariadení, ktoré pomáhajú pilotom určovať ich …

Short range

Skratka Short range (krátky dosah) v leteckom priemysle označuje typ lietadla alebo lietadlového systému, ktorý je určený na krátke lety alebo lety na relatívne krátke …

Rádiový dosah

Rádiový dosah, známy aj ako Radio range, je kľúčovým leteckým navigačným systémom, ktorý umožňuje pilotom určovať ich polohu a navigovať vo vzduchu pomocou rádiových signálov. …

dosah viditeľnosti

Dosah viditeľnosti je letecký termín, ktorý sa používa na označenie vzdialenosti, na ktorú je možné jasne vidieť alebo identifikovať objekty v okolitom prostredí z určitého …

Range lights

Range lights, známe aj pod skratkou RG, sú navigačné svetlá používané v námorníctve a letectve na označenie vstupu do prístavu alebo bezpečnej navigácie lietadiel. Tieto …

maximálny dolet

Maximálny dolet je v leteckom odbore technickým parametrom, ktorý definuje maximálnu vzdialenosť, ktorú vrtuľník môže prekonať na jednom náplni paliva alebo na určitý typ pohonu. …

Medium range

Stredný dolet (Medium Range) vo svete leteckej terminológie: Stredný dolet (Medium Range) je letecký termín, ktorý označuje schopnosť určitého typu lietadla prekonať strednú vzdialenosť bez …