Rad

Termín Řada (návěstidel) v leteckom odbore sa prekladá ako Rad (svetlá). V kontexte leteckej dopravy sa tento výraz týka svetelných zariadení alebo návěstidel, ktoré sú používané na leteckých plochách, ako sú letiská, aby poskytovali navigačné a bezpečnostné signály pilotom počas rôznych fáz letu.

Tieto svetlá sú rozmiestnené v určitom rade alebo v určitej formácii na letisku a majú špecifické značenie a význam, ktorý pomáha pilotom identifikovať a orientovať sa na letiskovej ploche. Rozsah svetiel môže zahŕňať rôzne typy svetiel, ako sú pristávacie svetlá, odletové svetlá, obrátenej dráhy svetlá a ďalšie.

Tento rad svetiel je kritický pre bezpečný pristátie, odlet a pohyb lietadla na ploche letiska, najmä za zhoršených poveternostných podmienok, ako je zlá viditeľnosť alebo nočné operácie. Piloti sa spoliehajú na tieto svetlá, aby im poskytli dôležité informácie o polohe a podmienkach letiska počas pristávania, odletu a pohybu na zemi.

Rozsah svetiel na letisku je štandardizovaný a riadený medzinárodnými pravidlami a predpismi, aby sa zabezpečila konzistentnosť a spoľahlivosť pre pilotov po celom svete. Týmto spôsobom prispievajú tieto svetlá k bezpečnosti a efektívnosti leteckej dopravy, zabezpečujúc, že piloti majú potrebné referenčné body na identifikáciu letiskovej plochy a bezpečný pohyb na nej.

Řada (návěstidel) – Range (lights)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥