Terén

Termín Terén v leteckom odbore označuje zemský povrch, ktorý zahŕňa rôzne prírodné útvary a oblasti. Tento povrch je tvorený prirodzenými útvarmi, ako sú hory, kopce, horské hrebene, údolia, vodné nádrže, oblasti trvalého ľadu a snehu. Zahrňuje všetky prírodné prvky, ktoré sa vyskytujú na povrchu Zeme, a vylučuje umelé a ľudské zásahy, ako sú budovy, cesty a iné stavby.

Je dôležité poznamenať, že termín terén zahŕňa aj variácie v prírodnom prostredí, od zalesnených oblastí a polí po púšte a tundry. Tento termín sa používa v leteckej navigácii a iných odvetviach, kde je potrebné poznať a porozumieť geografickým a prírodným charakteristikám zemského povrchu pre bezpečné a efektívne lietanie, navigáciu a plánovanie letov.

V kontexte leteckej bezpečnosti je dôležité mať presné a aktuálne informácie o teréne, ktorý ovplyvňuje lietanie. Lietadlá a helikoptéry musia byť navrhnuté a prevádzkované s ohľadom na rôznorodosť terénu, s ktorým sa môžu stretnúť. Piloti potrebujú podrobné mapy a informácie o teréne na plánovanie trás letu a identifikáciu prípadných rizík spojených s konkrétnymi terénmi, ako sú hory, údolia alebo iné nebezpečné oblasti.

Pre letecké spoločnosti, letiská a pilotov je dôležité mať prístup k spoľahlivým geografickým údajom o teréne, aby mohli správne plánovať a vykonávať lety bezpečným a efektívnym spôsobom. Tieto údaje im pomáhajú lepšie porozumieť okolitému prostrediu a prijať rozhodnutia, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky.

Zemský povrch obsahující přirozeně se vyskytující jevy jako hory, kopce, horské hřebeny, údolí, masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu s výjimkou překážek. Poznámka: V praxi, podle použité metody sběru dat, terén představuje spojitý povrch holé Země, povrch vegetačního pokryvu, nebo něco mezi těmito dvěma vrstvami, označované také jako “první vnímaný povrch”.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥