Prístrojová doska

Prístrojová doska na vrtuľníku ROBINSON R-22 je štandardného usporiadania. Obsahuje letové prístroje, motorové prístroje, rádiové, rádionavigačné vybavenie, pomocné vybavenie a spínače na ovládanie funkcií vrtuľníka. Jednotlivé prístroje a ich funkcia bude dôkladne prebratá v nasledujúcich pozemných prípravách.

Prístrojová doska na vrtuľníku ROBINSON R-22 je dôležitou súčasťou pilotnej kabíny a obsahuje rôzne druhy prístrojov, ktoré umožňujú pilotovi monitorovať a ovládať rôzne aspekty letu.

V prístrojovej doske sú umiestnené letové prístroje, ktoré poskytujú informácie o výške, rýchlosti, náklone, otáčkach a iných dôležitých parametroch letu. Tieto prístroje zahŕňajú napríklad výškomer, rychlomer, sklonomer, otáčkomer a kompas.

Okrem letových prístrojov sa na prístrojovej doske nachádzajú aj motorové prístroje, ktoré monitorujú stav a výkon motora. Medzi tieto prístroje patria napríklad tachometer, teplomer, tlakomery a iné.

Rádiové a rádionavigačné vybavenie je tiež súčasťou prístrojovej dosky. Tieto prístroje umožňujú pilotovi komunikovať s riadiacimi strediskami a navigovať sa pomocou rádiových signálových systémov.

Pomocné vybavenie a spínače na prístrojovej doske slúžia na ovládanie rôznych funkcií vrtuľníka, ako napríklad svetlá, palivový systém, ventilácia a ďalšie.

Každý prístroj na prístrojovej doske má svoju špecifickú funkciu a je dôležitý pre bezpečné a efektívne riadenie vrtuľníka. Pilot sa musí dôkladne oboznámiť s každým prístrojom, jeho čítaním a významom, aby mohol správne interpretovať a využívať poskytované informácie počas letu.

V nasledujúcich pozemných prípravách pilot absolvuje podrobnú odbornú prípravu, počas ktorej sa detailne zoznámi s jednotlivými prístrojmi na prístrojovej doske, ich funkciou a použitím. Toto je dôležitý krok, ktorý umožňuje pilotovi správne a efektívne ovládať vrtuľník a zabezpečiť bezpečný letový výkon.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥