Nezvyklé polohy IFR

Aby ste dokázali vybrať nezvyklé polohy, musíte opraviť sklon a náklon vrtuľníka, upraviť výkon a vyvážiť vrtuľník podľa potreby. Všetky opravy vykonávate takmer súčasne, s malým časovým odstupom. Náklon opravujete podľa zákrutomera, guľôčku do stredu medzi rysky, upravíte rýchlosť, potom podľa potreby upravíte výkon. Keď už je vrtuľník takmer v priamočiarom a horizontálnom lete vykonáte dôslednú kontrolu všetkých prístrojov, podľa potreby vykonajte ďalšie úpravy.

Pravidlo pre nezvyklé polohy

Postup vyberania nezvyklých polôh sa dá ľahko zapamätať sledovaním týchto bodov:

  • horizont
  • guľôčka
  • rýchlosť
  • výkon

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥