Nástup a výstup cestujúcich na svahu

Vyhýbajte sa okolnostiam, ktoré môžu viesť k prevráteniu vrtuľníka. Je dôležité aby náklad vo vrtuľníku bol správne naložený a vrtuľník bol pozdĺžne a priečne vyvážený. Tiež je dôležité, aby pohyby riadením boli plynulé, jemné a aby ste si boli istý, že podvozok nezachytí o prekážky. Udržanie maximálnych otáčok je tiež veľmi dôležité. Pri pristátiach na svahu môže dôjsť k prekročeniu hranice pohybov páky cykliky. Keď pohybujete pákou cykliky smerom ku svahu môžete:

  • 1. cítiť, že cyklika je fyzicky obmedzená v ďalšom pohybe
  • 2. stretnúť sa s vibráciami hlavného hriadeľa alebo trhavými nárazmi. Prejaví sa to hlučnými zvukmi v miestach rotorovej hlavy. V takomto prípade sa nepokúšajte pristáť, ale prejdite znova do visenia.

Potenciálne nebezpečenstvo existuje pri nastupovaní alebo vystupovaní cestujúcich, keď vrtuľník stojí na svahu. Listy rotora sú veľmi blízko povrchu zeme a predstavujú reálne nebezpečenstvo pre cestujúcich. Upozornite ich, aby sa po výstupe prikrčili a dostali sa z dosahu listov rotora dole svahom tak, aby ste ich stále videli. Je dôležité riadiť pohyb cestujúcich ku a od vrtuľníka, aby ste vedeli aké osoby sú v blízkosti vrtuľníka a čo robia. Zakaždým, kedy je to len možné, upozorňujte cestujúcich na nebezpečenstvo pohybu v okolí chvostovej vrtuľky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥