Letové a manévrovacie obmedzenia

Letové a manévrovacie obmedzenia:

  • Akrobatický let je na vrtuľníku ROBINSON R-22 zakázaný.
  • Let za podmienok tvorenia námrazy je zakázaný.
  • IFR let je zakázaný.
  • Musíte používať maximálne otáčky počas vzletu, stúpania, vodorovného letu pod 500 ft AGL (nad terénom) alebo nad 5000 ft hustotnej výšky.
  • Maximálna povolená výška pre prevádzku vrtuľníka je 14000 feett (t.j. asi 4200 m).
  • Minimálnu posádku tvorí jeden pilot, avšak pri samostatnom lete je pilotné sedadlo iba v pravo.
  • Bezpečnostné pásy musia byť pri samostatnom lete zapnuté.
  • Počas letu sa v kabíne neodpútavajte.
  • Pohyby riadiacimi pákami musia byť jemné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥