Autorotácia s úplným pristátím

Vrtuľník je v autorotácii úplne riaditeľný a schopný vykonávať zákruty tak, ako v motorovom lete. Je možné vykonať opravu pákou ovládania škrtiacej klapky (plynu) v prípade, že autorotačné pristátie môže byť nebezpečné z dôvodu možností vrtuľníka, nevhodnému vetru, či hustote vzduchu súvisiacej s teplotou a výškou letu. Opravu zväčšením výkonu pomocou páky škrtiacej klapky môžete vykonať buď pri visení, alebo pri rolovaní v nízkej výške a je dobrým cvičením koordinácie a náhradným cvičením v prípade, že nie je možné vykonávať úplnú autorotáciu.

Uveďte vrtuľník do polohy, ktorá umožní bezpečné dokončenie kompletnej autorotácie. Zvolená pristávacia plocha musí byť vhodná, bezpečná a bez prekážok pred a za zvoleným miestom pristátia. Po uvedení vrtuľníka do tejto polohy úplne potlačte páku kolektívu a zmenšite motorový výkon na voľnobeh. Pákou cykliky upravte vrtuľník do polohy pre najmenšie klesanie a nezabudnite kompenzovať zatáčanie a klopivý moment nosa vrtuľníka, keď potlačíte páku kolektívu a zmenšíte motorový výkon na voľnobeh. Počas klesania môžu byť potrebné ďalšie úpravy pákou cykliky a kolektívu, aby ste udržali zvolenú rýchlosť a otáčky nosného rotora v norme. Vo výške asi 15m (50 stôp) začnite podrovnávať.

účelom tohto manévru je docieliť:

  • zmenšenie doprednej rýchlosti,
  • zmenšenie klesania a
  • zväčšenie otáčok rotora.

Podrovnávanie začnite miernym pritiahnutím páky cykliky k sebe, nožným riadením udržujte smer. Váš inštruktor Vám predvedie následky nadmerného pritiahnutia páky cykliky, ktoré obyčajne vyústia v nežiaduce stúpanie. Naopak, pri nedostatočnom pritiahnutí páky cykliky je zmenšenie doprednej rýchlosti príliš malé a je možné, že vrtuľníku poškodíte chvostový nosník. V tomto prípade bude pristávacia rýchlosť väčšia než žiaduca. Najlepšie je zmenšiť doprednú rýchlosť na minimum, čo zmenšuje možnosť poškodenia vrtuľníka pri dotyku podvozku so zemou.

Druhotným účinkom podrovnania bude to, že otáčky rotora vzrastú v dôsledku zväčšeného uhla nábehu listov nosného rotora. Podrovnanie by malo byť udržované, pokiaľ dopredná rýchlosť neklesla na požadovanú pristávaciu rýchlosť a výška vrtuľníka neklesla na 3 m (10 stôp). V tomto okamihu musíte zrovnať vrtuľník do horizontálnej polohy, pretože poloha s nosom alebo chvostom vrtuľníka dole by zapríčinila pozdĺžny kolísavý pohyb po dotyku vrtuľníka so zemou. Príliš nízka poloha nosu zapríčinená nadmerným pohybom páky cykliky dopredu zapríčiní znovu zväčšenie doprednej rýchlosti vrtuľníka, ktorej výsledkom bude väčšia rýchlosť dotyku a dlhší dobeh vrtuľníka po zemi. Skontrolujte, že podvozok je natočený v smere pohybu, aby ste nepristáli v traverze. Inak povedané, nožným riadením stále udržujte priamy smer.

Vrtuľník bude teraz vertikálne klesať. Pritiahnutím páky kolektívu zastavte klesanie tak, aby ste s vrtuľníkom bezpečne pristáli na zemi. Kurz udržujte nožným riadením a kolektív nepotlačte na doraz, pokiaľ sa nezastaví dopredný pohyb vrtuľníka. Páku cykliky musíte udržiavať v neutrálnej alebo v mierne potlačenej polohe, aby ste zabránili kolísavým pohybom, ak vrtuľník pristáva v doprednom pohybe. Po zastavení vrtuľníka potlačte páku kolektívu úplne dole, zrovnajte nožné riadenie a skontrolujte prístroje pred zvýšením motorového výkonu a prípravou na vzlet.

Pamätajte si, že zníženie rýchlosti klesania a zvýšenie otáčok rotora, zapríčinené podrovnaním, sú len dočasné.

Vrtuľník R 22 ROBINSON má rotor s nižším stupňom kinetickej energie a z tohto dôvodu musíte počítať s tým, že v okamžiku pristátia budete mať veľmi málo času na jeho dokončenie. Rotor rýchlo stratí svoje otáčky a v prípade, že ste nestihli vykonať pristátie, nasledovať bude pád vrtuľníka z výšky, v ktorej sa nachádzate.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥