Riadená oblasť

Riadená oblasť, skrátene CTA (z anglického Control Area), predstavuje určený vzdušný priestor v leteckej navigácii, ktorý sa nachádza nad stanovenou výškou nad zemou. Táto oblasť …

prioritné ovládanie

Priority Control, často nazývané aj Prioritné ovládanie, je kritickým prvkom v leteckých systémoch, ktorý umožňuje zjednodušený prístup k niektorým systémovým ovládačom. Tento termín sa často …

submoding control

Submoding Control v Leteckej Terminológii Termín submoding control je leteckým odborným výrazom, ktorý označuje špecifický aspekt riadenia letu a nastavenia lietadla. V leteckom kontexte sa …

hraničná kontrola

Hraničná Kontrola v Kontexte Letectva V leteckom priemysle je hraničná kontrola dôležitým aspektom zabezpečenia letectva a národnej bezpečnosti. Termín hraničná kontrola označuje proces kontroly, ktorý …

Control zone

Control Zone v leteckom odbore: Control Zone (CTR) je termín používaný v leteckej terminológii na označenie špecifického vzdušného priestoru, ktorý podlieha priamemu dohľadu a riadeniu …

Control area

Control Area v leteckom odbore: Control Area (CA) je v leteckom kontexte definovaná ako konkrétna oblasť v nebi, ktorá je riadená leteckými kontrolnými službami. Je …

Riadený okrsok

Riadený okrsok predstavuje určený vzdušný priestor, ktorý siaha od povrchu zeme do určenej výšky. Tento priestor je pod prísny kontrolou leteckých úradov a zabezpečuje bezpečnosť …

kontrola vstupu

Kontrola vstupu, známa aj ako access control, je kľúčovým aspektom v oblasti leteckej bezpečnosti a správy. Táto bezpečnostná opatrenie je zamerané na riadenie prístupu do …

Riadenie kvality

Riadenie kvality, často označované ako Quality Control, predstavuje kľúčovú oblasť v leteckom priemysle a mnohých ďalších odvetviach, kde bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalita sú nesmierne dôležité. …

Riadenie toku

Riadenie toku (anglicky Flow control) je súbor opatrení navrhnutých na reguláciu toku leteckej prevádzky do určeného vzdušného priestoru, po určitej trase alebo smerom k určitému …

Procesné riadenie

Procedurálne riadenie je termín, ktorý sa používa na označenie situácie, kedy informácie získané z prehľadového systému ATS (Air Traffic Services) nie sú požadované na poskytovanie …

Beta konania

Beta Control predstavuje systém, pomocou ktorého môže byť vrtuľa ovládaná pod uhlami nastavenia listov priamo vybranými posádkou alebo inými prostriedkami a je bežne používaný počas …

Radarové riadenie

Radarové Riadenie – Radar Control Radarové riadenie predstavuje kľúčovú službu v letovej prevádzke, ktorá využíva informácie získané z radarových systémov na monitorovanie a riadenie pohybu …

ovládací obvod

Ovládací obvod, známy aj ako control circuit v anglickom leteckom odbornom slovníku, je základnou súčasťou leteckých systémov, ktorá riadi a monitoruje rôzne časti lietadla. Ovládací …

riadenie paľby

V leteckom odbore je termín fire control, prekladateľný ako riadenie paľby, kľúčovým konceptom, ktorý sa týka účinného riadenia a koordinácie palby z leteckých zbraní. Táto …

Ovládací kábel

Ovládací kábel, známy aj ako control cable v anglickom jazyku, predstavuje dôležitú súčasť v mnohých leteckých systémoch, zabezpečujúcich presné riadenie a ovládanie lietadla. Tieto káble …

Ovládací pult

Ovládací pult – Control Panel Ovládací pult (Control Panel) je dôležitým komponentom v leteckých a iných technických systémoch, ktorý umožňuje riadenie a monitorovanie rôznych aspektov …

Control

V letectve je termín Control dôležitým pojmom, ktorý označuje schopnosť riadiť a manipulovať pohybom lietadla. Kontrola je nevyhnutná pre bezpečný let a je zabezpečená kvalifikovanými …

Konanie

Kontrola vo svete leteckej dopravy je kľúčovým aspektom zabezpečenia bezpečnosti a efektivity letu. Úlohou riadiaceho personálu je dohliadať na bezpečné operácie lietadiel a zabezpečiť ich …

bezpečnostná kontrola

Bezpečnostná kontrola je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vneseniu zakázaných predmetov. Bezpečnostná kontrola sú opatrenia, ktorými sa zabráni použitiu alebo preneseniu zbraní, výbušnín alebo …