Procesné riadenie

Procedurálne riadenie je termín, ktorý sa používa na označenie situácie, kedy informácie získané z prehľadového systému ATS (Air Traffic Services) nie sú požadované na poskytovanie letových prevádzkových služieb.

V leteckom priemysle je efektívna komunikácia a výmena informácií medzi rôznymi leteckými systémami kľúčovým aspektom bezpečného a plynulého letového prevádzkovania. Jedným z dôležitých systémov je aj prehľadový systém ATS, ktorý sleduje a zaznamenáva pohyb lietadiel v leteckom priestore.

V prípade procedurálneho riadenia sa však informácie získané z tohto systému nepovažujú za nevyhnutné alebo požadované na poskytovanie konkrétnych letových prevádzkových služieb. To znamená, že na základe aktuálnych podmienok alebo požiadaviek letu nemusia byť určité informácie z prehľadového systému ATS aktívne využívané alebo vyžadované leteckými dispečermi alebo inými relevantnými personálmi v riadiacich vežiach.

Procedurálne riadenie môže byť dôsledkom rôznych faktorov, ako sú zmeny trasy letu, zmeny počasia, aktuálne prevádzkové požiadavky alebo špecifické požiadavky letu, ktoré nevyžadujú pravidelné sledovanie alebo hlásenie aktuálnej polohy lietadla z prehľadového systému ATS.

V súhrne možno povedať, že procedurálne riadenie znamená, že konkrétne informácie z prehľadového systému ATS nie sú momentálne potrebné na poskytovanie špecifickej letových služieb, čo môže zahŕňať rôzne aspekty riadenia leteckej prevádzky od sledovania letov po riadenie letových dráh a iné operácie v riadiacich vežiach.

Výraz, který označuje, že informace odvozená z přehledového systému ATS není pro poskytování letových provozních služeb požadována.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥