Kolmý (vertikálny) vzlet

Tento typ vzletu sa používa pri nedostatku priestoru pre vzlet a používajú sa pri ňom už spomenuté metódy. Podmienky a výška prekážok budú určovať potrebný výkon, ale obyčajne sa používa väčší výkon motora.

  • 1. Vykonajte úkony pred vzletom a kontrolu výkonu vo visení.
  • 2. Skontrolujte priestor a zvoľte si vizuálnu pomôcku pre stúpanie (bod na jednej zo strán).
  • 3. Plynule pritiahnite páku kolektívu, nastavte výkon a začnite opatrne stúpať. Pákou cykliky (za pomoci vizuálnych pomôcok) udržujte vertikálne stúpanie.
  • 4. Keď sa Vaše oči dostanú na rovnakú úroveň s vrcholom prekážky a Vy ešte stále stúpate, začnite dopredný let.
  • 5. V bezpečnom odstupe od prekážok prejdite do normálneho režimu pre stúpanie.

Pri tomto vzlete buďte veľmi opatrný pri voľbe rýchlosti stúpania, obzvlášť, keď je vrtuľník ťažko naložený, pretože po strate prízemného efektu by sa stúpanie mohlo zastaviť a Vy by ste začali klesať. Ak pritiahnete páku kolektívu do polohy pre veľké stúpanie, potrebujete tiež rezervu v kolektíve na to, aby ste zastavili klesanie a aby ste prekonali zotrvačnosť pri pohybe nadol. Toto môže viesť k prekročeniu uhla nábehu rotorových listov a k následnému pádu vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥