Skúšobné priblíženie

Počas Vašich počiatočných cvičení v obmedzenom priestore by ste mali vykonať niekoľko cvičných priblížení pred začatím skutočného priblíženia a pristátia. Cvičné priblíženie robíte po rovnakej dráhe ako skutočné priblíženie až na to, že ho neukončíte pristátím, ale keď sa dostanete na úroveň prekážok, vykonáte prielet.

Počas nízkeho prieskumu sa môže stať, že nebudete schopný uvidieť všetko, čo je potrebné pre posúdenie vhodnosti plochy. V tom prípade môžete urobiť cvičné priblíženie alebo prielet plochy po Vašej strane, aby ste dosiahli čo najlepší výhľad. V tomto bode je vhodné vykonať kontrolu výkonu motora, aby ste si potvrdili vhodnosť odletovej dráhy. Potreba kontroly výkonu motora bude závisieť na Vašom type vrtuľníka. Pri väčšine vrtuľníkov s piestovým motorom sa táto kontrola vyžaduje. Inštruktor Vám predvedie určenie dosiahnuteľného výkonu Vášho typu vrtuľníka. Cvičné priblíženie je tiež dobrou možnosťou na zistenie prítomnosti elektrického vedenia, vybratie bočnej vizuálnej pomôcky (bodu), miesta dotyku a kontrolu turbulencie na úrovni vrcholkov stromov. Vykonanie cvičného priblíženia môžete použiť na potvrdenie Vášho rozhodnutia podľa bodov (a) až (f).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥