Krehká konštrukcia

Krehký objekt, v leteckom slangu známy ako Frangible object, predstavuje konštrukčný prvek, ktorý je navrhnutý s cieľom minimalizovať potenciálny vplyv na lietadlá v prípade nárazu. …

VOLMET vysielanie

VOLMET Vysielanie: Detailný Prehľad o VOLMET Vysielaní v Leteckom Priemysle VOLMET vysielanie je kritickým prvkom leteckých operácií, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a účinnosť leteckej dopravy. Tento …

Prihlasovacie adresa

Prihlasovacia adresa v leteckom priemysle: Hlboký pohľad na kód pre prihlásenie k dátovému spoju s ATC stanicou Prihlasovacia adresa, známa aj ako Logon address v …

Pravý okruh

Pravý okruh v leteckom priemysle: Detailný pohľad na pilotáž a bezpečnostné postupy V leteckej doprave je pravý okruh (anglicky Right-hand circuit) základným konceptom, ktorý piloti …

Práce prebiehajú

Práce prebiehajú: Dynamika Vývoja v Leteckom Priemysle Vo svete leteckého priemyslu je pojem Práce prebiehajú (anglicky Work in Progress) kľúčovým označením pre projekty, ktoré sú …

oprávnený zástupca

Oprávnený zástupca v leteckom priemysle: Oprávnený zástupca, často označovaný anglickým výrazom regulated agent, je kľúčovým pojmom v medzinárodnej leteckej doprave. Ide o osobu, spoločnosť alebo …

Predpisová zatáčka

Predpisová zatáčka, známa v anglickom leteckom odbornom jazyku ako Procedure turn, je špecifický letecký manéver, ktorý sa vykonáva počas letu a je nevyhnutný pre zmenu …

Pozemné odbavenie

Pozemné odbavenie, známe v anglickom leteckom odbornom jazyku ako Ground handling, predstavuje kľúčový aspekt letectva, ktorý zabezpečuje bezproblémový priebeh operácií na letisku. Ide o súbor …

Vzduch z kompresora

Vzduch z kompresora je termín, ktorý označuje stlačený vzduch, ktorý je poskytovaný APU (Auxiliary Power Unit) na vykonávanie práce, a to bez ohľadu na to, …

Riadenie kvality

Riadenie kvality, často označované ako Quality Control, predstavuje kľúčovú oblasť v leteckom priemysle a mnohých ďalších odvetviach, kde bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalita sú nesmierne dôležité. …

príručná batožina

Keď cestujeme lietadlom, často sa stretávame s pojmom príručná batožina. Táto batožina, v angličtine označovaná ako cabin baggage, je špeciálne navrhnutá pre prepravu v priestore …

sklzové rovina

Glideslope, alebo inak nazývaná sklzová rovina, je dôležitým prvkov v leteckej navigácii, najmä počas pristátia. Táto navigačná pomôcka pomáha pilotom udržiavať optimálny zostupný uhol počas …

Brzdiaci, brzdenie

V leteckom kontexte sa pojem Brzdící alebo Brždění označuje ako Braking. Tento termín sa používa na popis procesu spomaľovania alebo zastavenia pohybu lietadla. Braking je …

Bod C systému ILS

ILS Bod C – ILS Point C ILS Bod C, zkráceně ILS Point C, je klíčovým prvkem přistávacího systému ILS (Instrument Landing System) v letectví. …

RVR

Dráhová dohľadnosť (Runway Visual Range – RVR) je kritickým parametrom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje informácie o viditeľnosti na pristávacej dráhe pre pilotov počas pristátia. …

spoločná značka

Spoločná značka je dôležitým leteckým termínom, ktorým sa označuje špecifický identifikačný znak, ktorý je pridelený leteckým lietadlám prevádzkovaným medzinárodnými prevádzkovými organizáciami. Oproti štátnej príslušnosti lietadla …

Radiotelefonie

V leteckom prostredí je termín Radiotelefonie (Radiotelephony) kľúčovým pojmom, ktorý označuje špecifický spôsob rádiového spojenia používaný pre výmenu informácií hlasovou komunikáciou. Radiotelefonie je technika, ktorá …

Plniaci tlak

V leteckom kontexte sa termín Plniaci tlak (Boost Pressure) týka pístových motorov a označuje tlak vo sacom potrubí, meraný vzhľadom na štandardný atmosférický tlak na …

AIP Amendment

V leteckej terminológii sa termín AIP Amendment odvoláva na trvalé zmeny informácií, ktoré sú uvedené v AIP, čo znamená Letecký informačný príručka (Aeronautical Information Publication). …

Vy

Rýchlosť pre najlepší rýchlosť stúpania, označovaná ako Vy, je kritickým leteckým parameterom, ktorým sa piloti riadia na základe optimálneho výkonu stúpania lietadla. Táto hodnota predstavuje …

šírka kabíny

Šírka kabíny je kritický technický parameter vrtuľníka, ktorý označuje vonkajšie rozmery kabíny. Tento parameter je základným ukazovateľom, ktorým sa riadi veľkosť a konfigurácia kabíny vrtuľníka. …