príručná batožina

Keď cestujeme lietadlom, často sa stretávame s pojmom príručná batožina. Táto batožina, v angličtine označovaná ako cabin baggage, je špeciálne navrhnutá pre prepravu v priestore …

sklzové rovina

Glideslope, alebo inak nazývaná sklzová rovina, je dôležitým prvkov v leteckej navigácii, najmä počas pristátia. Táto navigačná pomôcka pomáha pilotom udržiavať optimálny zostupný uhol počas …

Brzdiaci, brzdenie

V leteckom kontexte sa pojem Brzdící alebo Brždění označuje ako Braking. Tento termín sa používa na popis procesu spomaľovania alebo zastavenia pohybu lietadla. Braking je …

Bod C systému ILS

ILS Bod C – ILS Point C ILS Bod C, zkráceně ILS Point C, je klíčovým prvkem přistávacího systému ILS (Instrument Landing System) v letectví. …

RVR

Dráhová dohľadnosť (Runway Visual Range – RVR) je kritickým parametrom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje informácie o viditeľnosti na pristávacej dráhe pre pilotov počas pristátia. …

spoločná značka

Spoločná značka je dôležitým leteckým termínom, ktorým sa označuje špecifický identifikačný znak, ktorý je pridelený leteckým lietadlám prevádzkovaným medzinárodnými prevádzkovými organizáciami. Oproti štátnej príslušnosti lietadla …

Radiotelefonie

V leteckom prostredí je termín Radiotelefonie (Radiotelephony) kľúčovým pojmom, ktorý označuje špecifický spôsob rádiového spojenia používaný pre výmenu informácií hlasovou komunikáciou. Radiotelefonie je technika, ktorá …

Plniaci tlak

V leteckom kontexte sa termín Plniaci tlak (Boost Pressure) týka pístových motorov a označuje tlak vo sacom potrubí, meraný vzhľadom na štandardný atmosférický tlak na …

AIP Amendment

V leteckej terminológii sa termín AIP Amendment odvoláva na trvalé zmeny informácií, ktoré sú uvedené v AIP, čo znamená Letecký informačný príručka (Aeronautical Information Publication). …

Vy

Rýchlosť pre najlepší rýchlosť stúpania, označovaná ako Vy, je kritickým leteckým parameterom, ktorým sa piloti riadia na základe optimálneho výkonu stúpania lietadla. Táto hodnota predstavuje …

šírka kabíny

Šírka kabíny je kritický technický parameter vrtuľníka, ktorý označuje vonkajšie rozmery kabíny. Tento parameter je základným ukazovateľom, ktorým sa riadi veľkosť a konfigurácia kabíny vrtuľníka. …

Microburst

Microburst, známy aj ako Microburst v anglickom jazyku, je letecký termín, ktorý označuje náhlu a výraznú zmenu vetra v blízkosti zeme. Táto meteorologická situácia môže …

Kurzová čiara

Kurzová čiara, v leteckom kontexte známa ako Course line, predstavuje geometrické miesto bodov, ktoré majú relativnú výšku nad zemou (RHM) rovnú 0%. Tieto body ležia …

potlač na IDC

Potlač na IDC (Identification Card) je špecifický proces tlače, ktorý sa používa na vytváranie identifikačných kariet s fotografiou a ďalšími údajmi. Tento proces využíva špeciálne …

Nesený vzduchom

V leteckom kontexte znamená výraz Nesený vzduchom (Airborne) stav, kedy je lietadlo úplne podporované aerodynamickými silami, čo umožňuje jeho pohyb vo vzduchu. Tento termín je …

list rotora

List rotora predstavuje klúčovú časť helikoptéry, ktorá umožňuje jej vzlet a stabilný let vo vzduchu. Tieto rotačné krídla tvoria esenciálnu časť vrtuľníka, generujúc zdvíhaciu silu, …

Premenlivý

Termín Variable v leteckej terminológii označuje podmienky, ktoré sa neustále menia alebo fluktuujú v určitej oblasti. V leteckom prostredí je dôležité mať schopnosť identifikovať a …

Pohotovosť

Termín Alerting v leteckej terminológii označuje dôležitý proces riadenia letov, ktorý sa týka informovanosti a pripravenosti na potenciálne situácie ohrozujúce bezpečnosť. V leteckom prostredí je …

Malá oblačnosť

Termín Few v leteckej terminológii označuje malú oblačnosť, ktorá je dôležitým faktorom pri riadení letov a plánovaní trás. Malá oblačnosť, vyjadrená slovom Few, znamená, že …

Steradián

Letecký Odborný Výraz: Steradian Steradian, značený jako Steradián, je základná jednotka merania prostorového uhla v medzinárodnej sústave jednotiek (SI). Steradian predstavuje prostorový uhol so vrcholom …

Vrchol

Letecký Odborný Výraz: Vrchol stúpania (Top of Climb) V leteckej terminológii sa pojem vrchol stúpania (Top of Climb) odvoláva na bod letu, kde lietadlo dosiahne …