RVR

Dráhová dohľadnosť (Runway Visual Range – RVR) je kritickým parametrom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje informácie o viditeľnosti na pristávacej dráhe pre pilotov počas pristátia. Táto hodnota sa meria v metroch alebo stopách a udáva vzdialenosť, na ktorú môže pilot vidieť dráhové označenie alebo svetelné navigačné body, ktoré ohraničujú pristávaciu dráhu alebo označujú jej osu.

RVR je kritickým faktorom, najmä počas zlých poveternostných podmienok, ako sú hmla, dážď alebo sneženie, ktoré môžu výrazne obmedziť viditeľnosť na dráhe. Táto hodnota je nevyhnutná pre pilotov, pretože im umožňuje posúdiť, či sú podmienky na pristátie dostatočne bezpečné.

RVR sa meria špeciálnymi zariadeniami umiestnenými na letisku. Tieto zariadenia používajú rôzne technológie, vrátane laserových senzorov, mikrovlnných radarov a iných optických prístrojov na meranie viditeľnosti v rôznych časových intervaloch počas dňa a noci.

Pre komunikáciu o hodnotách RVR sa používajú špecifické jednotky a značenia, ktoré zabezpečujú jasné a presné porozumenie medzi pilotmi, riadiacimi vežami a ostatnými leteckými personálmi. Tieto štandardizované hodnoty a značenia sú uvedené v medzinárodne uznávaných dokumentoch, ktoré určuje ICAO (International Civil Aviation Organization).

Bezpečný pristávací manéver je kľúčový pre bezpečnosť letectva, a preto je dôležité, aby piloti mali presné informácie o RVR, aby mohli správne posúdiť situáciu a prijať primerané rozhodnutia pre bezpečné pristátie.

Dráhová dohlednost – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Runway visual range

Runway Visual Range (metres or feet) dráhová dohlednost (m nebo ft)

Vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose RWY vidět denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *