Nízky prieskum plochy

Ak ste spokojný s tým, čo ste videli počas výškového prieskumu sklesajte nižšie, aby ste sa uistili, že priestor je vhodný a aby ste si vybrali čo najlepšiu metódu priblíženia a pristátia.

Výška a rýchlosť pri nízkom prieskume závisí opäť na type vrtuľníka. Musíte byť schopný dostatočného rozhľadu, aby ste vykonali presné posúdenie priblíženia a pristávacej plochy. Výška sa bude pohybovať okolo 100m (300 ft) nad zemou nad najbližšími prekážkami. Počas prieskumu si udržujte skúmaný priestor na Vašej strane, aby ste mali čo najlepší výhľad.

Po sklesaní do výšky nízkeho prieskumu si overte smer a rýchlosť vetra. Dobrými ukazovateľmi smeru a rýchlosti vetra je dym, malé vlnky na vode, vysoká tráva, zástava alebo lístie na stromoch. V silnom vetre musíte priblíženie prispôsobiť tak, aby pristátie bolo proti vetru. V iných prípadoch môže byť potrebné zmieriť sa s bočným vetrom, alebo ho dokonca zanedbať pri malej rýchlosti.

Skontrolujte obmedzený priestor nasledovne:

  • a) Veľkosť – je dostatočne veľký?
  • b) Tvar – umožňuje tvar plochy priblíženie z ľubovoľného smeru pri danej rýchlosti a smere vetra?
  • c) Sklon svahu – vyhovuje sklon svahu pre Váš typ vrtuľníka?
  • d) Povrch – aký je povrch plochy? Sú tam prekážky, ktoré by mohli prekážať pristátiu, alebo je to nebezpečný povrch?
  • e) Okolie – neprekážajú prekážky, ktoré obkolesujú pristávaciu plochu, určitému smeru pristátia (a odletu)? Ak sú stromy nižšie na jednej strane, mohli by ste si vybrať smer priblíženia z tohto smeru? Vietor môže byť znova rozhodujúcim faktorom pri Vašom rozhodovaní.
  • f) Slnko – zhorší slnko Váš výhľad počas priblíženia? Je nevhodné približovať sa k obmedzenému priestoru kurzom k slnku, pretože bude veľmi obtiažne spozorovať odumreté vrcholky stromov a elektrické vedenie.

Ak ste vykonali nízky prieskum účinne, musíte letieť vo výške, ktorá Vám umožní dokonalé preskúmanie priestoru tak, aby ste mohli presne zhodnotiť približovaciu a vzletovú rovinu a pristávaciu plochu. Mali by ste si vybrať maximálnu výšku, ktorá vám umožní urobiť toto posúdenie. Obyčajne zistíte, že vhodná výška je asi 100-150 m (300-500 ft) nad prekážkami. Pri príliš malej výške môžete stratiť z dohľadu pristávaciu plochu a pri veľkej výške nebudete schopný rozlíšiť detaily, ktoré môžu určovať vhodnosť priestoru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥