Spojka (spínač spojky)

Po naštartovaní motora sa pripojí náhon rotora zvýšením hornej kladky a napnutím remeňov. Elektrický rozpínač je umiestnený medzi dve kladky (remenice), ktorý zdvihne hornú kladku, keď zapnete spínač na palubnej doske. Zariadenie v spojke vyhodnocuje veľkosť tlaku (napnutie remeňov) a vypne napínanie, keď sú remene napnuté na predpísanú hodnotu. Kontrolka na palubnej doske svieti, keď napínač pracuje (keď napína alebo povoľuje remene), alebo keď ich dopína. Kontrolka nezhasne, pokiaľ nie sú remene celkom napnuté alebo povolené. Samostatná poistka je zaradená do okruhu spojky, čím sa predchádza preťaženiu motora spojky vyskočením ističa a zhasnutím kontrolky.

POZOR: Nikdy neštartujte, keď svieti výstražné svetlo!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥