Postup pre vypnutie

Pred vypnutím motora je potrebné uskutočniť tieto úkony:

  • Kolektív dole – zaaretovať
  • Pedále a cyklika v neutrále – zaaretovať
  • Regulátor otáčok – vypnúť
  • Voľnobeh medzi 70-80 % – znížiť teplotu hláv valcov
  • Plyn – zavrieť
  • Spínač spojky – vypnúť
  • Chránič ovládača zmesi – na ovládač trimru
  • Čakať 30 sekúnd – zatiahnutím bohatosti zmesi zastaviť motor jej ochudobnením
  • Čakať 30 sekúnd – použiť rotorovú brzdu
  • Svetlo spojky zhaslo – vypnúť všetky spínače i zapaľovanie

POZOR: Nespomaľujte otáčky rotora pridvihovaním kolektívu počas dobehu. Listy by mohli kmitnúť a naraziť do chvostového nosníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥