detekcia ciele

Detekcia Cieľa – Target Detection Detekcia cieľa predstavuje kľúčový aspekt v oblasti leteckej bezpečnosti a vojenských operácií, kde je schopnosť identifikovať a sledovať ciele v …

anténny diagram

Anténny diagram – Antenna Pattern Anténny diagram je kľúčovým pojmom v oblasti rádiokomunikácie a bezdrôtovej technológie. Predstavuje grafické znázornenie smerovej charakteristiky antény, teda jej schopnosti …

Zameriavač

Zameriavač, v anglickom leteckom slovníku známy ako Direction finder, je dôležitým zariadením v leteckej technike, ktoré sa používa na určenie smeru, z ktorého prichádzajú rádiové …

Radarový kontakt

Radarový kontakt, v odbornom jazyku označovaný ako Radar contact, predstavuje situáciu, ktorá nastane, keď je radarová poloha určitého lietadla na radarovom zobrazení viditeľná a identifikovaná. …

Radarové rušenie

Radarové rušenie, v odbornom jazyku označované ako Radar clutter, predstavuje viditeľný výskyt nežiaducich signálov na radarovom zobrazení. Tieto signály môžu pochádzať z rôznych zdrojov a …

Radarové pracovisko

Radarové pracovisko, známe aj ako Radar unit v anglickom leteckom odbornom slovníku, je neoddeliteľnou súčasťou letových prevádzkových služieb. Je to špecializovaná časť pracovnej jednotky, ktorá …

primárny kanál

Primárny kanál, známy aj ako primary channel v anglickom leteckom odbornom slovníku, je dôležitou súčasťou komunikačných systémov v leteckej doprave. Tento kanál je určený pre …

ovládací obvod

Ovládací obvod, známy aj ako control circuit v anglickom leteckom odbornom slovníku, je základnou súčasťou leteckých systémov, ktorá riadi a monitoruje rôzne časti lietadla. Ovládací …

oblasť zistenia

Oblasť zistenia, známa aj ako zone of detection v anglickom leteckom odbornom slovníku, predstavuje časť priestoru, v ktorej je možné identifikovať cieľ s určitou efektívnou …

moduláciou vlna

Modulovaná vlna, často označovaná ako modulated wave v anglickom leteckom odbornom slovníku, je základným pojmom v oblasti rádiového prenosu a komunikácie. Ide o proces, pri …

Kurzová anténa

Kurzová anténa alebo aj azimutálna anténa je dôležitým prvkom v leteckej technológii, ktorý sa používa na prijímanie alebo vysielanie rádiových signálov. Táto špeciálna anténa má …

deviační pomer

Deviačný pomer je letecký odborný termín, ktorý sa používa na meranie odchýlky alebo odchýlky medzi skutočným letovým smerom a zamýšľaným letovým smerom lietadla. Tento pomer …

výstupný formát

V leteckých systémoch a technológiách hrá výstupný formát (anglicky output format) kľúčovú úlohu pri spracovaní, zobrazovaní a výmene údajov. Tento termín označuje štruktúru a formát, …

výber vlny

Výber vlny, známy aj ako waveform selection, je kritickým aspektom v moderných leteckých systémoch a technológiách. Tento termín sa týka procesu vyberania konkrétnych vlnových signálov …

riadiace impulzy

Riadiace impulzy, známe aj ako pilotné impulzy, sú dôležitou súčasťou leteckých systémov a technológií. Tieto impulzy predstavujú krátke elektronické signály, ktoré sú vysielané z lietadla …

Radarová služba

Radarová služba je kľúčovým pojmom v leteckom svete, ktorý sa vzťahuje k poskytovaniu služieb prostredníctvom radarových systémov. Ide o technológiu, ktorá umožňuje sledovať pohyb lietadiel …

pracovný režim

Pracovný režim je dôležitým pojmom v oblasti leteckých operácií a technológií. Tento termín sa používa na označenie špecifického stavu alebo konfigurácie leteckého systému alebo zariadenia …

povrchový cieľ

Povrchový cieľ je kľúčovým pojmom v oblasti leteckých operácií a vojenskej stratégie. Termín povrchový cieľ sa používa na označenie akéhokoľvek objektu alebo miesta na zemi, …

periodická vlna

Periodická vlna je základným konceptom v oblasti vlnové fyziky a matematiky. Vo všeobecnosti sa periodická vlna definuje ako vlna, ktorá sa pravidelne opakuje v čase. …

Lúč, zväzok lúčov, zväzok

Termín Beam v leteckom kontexte sa často používa na označenie lúča alebo zväzku lúčov, ktorý je vysielaný alebo prijímaný rôznymi leteckými zariadeniami na komunikáciu alebo …

kurzový sektor

V leteckej navigácii a radarových systémoch sa často hovorí o pojme Azimuth Sector, ktorý je v slovenčine prekladaný ako kurzový sektor. Tento termín označuje konkrétny …