pevný – nepohyblivý cieľ

Pevný cieľ (Steady Target) je letecký výraz, ktorý sa používa v oblasti leteckej navigácie a sledovania cieľov. Tento termín označuje cieľ, ktorý sa nepohybuje alebo sa pohybuje veľmi pomaly voči pozorovateľovi, čo znamená, že jeho poloha zostáva relatívne konštantná v čase.

Význam Pevného Cieľa

Pevné ciele majú dôležitý význam v leteckej navigácii a sledovaní. Tieto ciele môžu zahŕňať navigačné body na zemi, stacionárne pozemné značky alebo lietadlá v režime parkovania na letiskách. Dôležité je, že pozorovateľ môže považovať polohu pevného cieľa za konštantnú, čo uľahčuje navigáciu a sledovanie v leteckých operáciách.

Použitie v Leteckých Operáciách

Použitie pojmu pevný cieľ môže zahŕňať:

  • Landmarky: Stacionárne terénne body alebo budovy sa používajú ako vizuálne referenčné body pre pilotov pri navigácii.
  • Navigačné Body: Navigačné body na zemi, ako sú majáky, majú pevné polohy, ktoré sa používajú na určenie polohy lietadla.
  • Letiskové Provozy: Parkované lietadlá na letiskách sú príkladom pevných cieľov, ktoré sa používajú pri riadení letískových operácií.

Pevné ciele sú dôležitou súčasťou leteckej navigácie a sledovania cieľov. Ich relatívne nepohyblivá poloha v čase robí z nich užitočné referenčné body pre pilotov a letecké operácie. Porozumenie konceptu pevných cieľov je nevyhnutné pre efektívne a bezpečné lety.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥