Visibility

Výraz visibility sa v leteckej terminológii používa na označenie viditeľnosti, teda vzdialenosti, na ktorú je možné vidieť v aktuálnych poveternostných podmienkach. Je to kľúčový parameter …

Stratiform

Termín stratiform je letecký výraz, ktorý označuje typ oblačnosti, ktorý sa vyznačuje rovnomerným a rozsiahlym rozložením oblakov na oblohe. Stratiformné oblaky majú tendenciu tvoriť homogénne …

Sky clear

Termín sky clear je leteckým výrazom, ktorý označuje atmosférické podmienky, pri ktorých je nebo vo výškach nad povrchom úplne čisté, bez akýchkoľvek viditeľných oblakov alebo …

Operations

Operácie (OPS) sú kľúčovým aspektom leteckého priemyslu, zahŕňajúcim široké spektrum činností, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečný, efektívny a spoľahlivý prevádzkový proces. V leteckom kontexte zahŕňajú …

Hurricane

Hurikán je extrémny meteorologický jav, ktorý predstavuje veľmi silný a intenzívny tropický cyklón alebo tropickú búrku. Tieto prírodné udalosti sú charakterizované vysokými rýchlosťami vetra, silnými …

Emergency

Emergency je v leteckom kontexte termín, ktorý označuje mimoriadnu situáciu alebo stav naliehavosti, ktorý vyžaduje okamžitú pozornosť a reakciu. V prípade letectva môže ísť o …

Cumuliform

Cumuliform je termín v leteckom jazyku, ktorý označuje typ oblaku s charakteristickým kumuliformným tvarom. Tieto oblaky majú hrboľatú štruktúru a sú často spojené s konvektívnymi …

Cloud top

Cloud top je termín v leteckom jazyku, ktorý označuje vrchol oblaku alebo najvyššiu hranicu oblaku v atmosfére. Táto hranica je určená nadmořskou výškou, na ktorej …

Air-report

Air-report je výraz z anglického leteckého žargónu, ktorý znamená letecká správa. V leteckom kontexte predstavuje Air-report hlásenie, ktoré poskytuje pilot alebo člen posádky letadla. Tieto …

Southbound

Termín Southbound je v leteckej terminológii používaný na označenie smeru letu na juh. V praxi to znamená, že lietadlo letí smerom na juh od svojho …

Recleared

V leteckej terminológii sa termín Recleared používa na označenie situácie, kedy lietadlo dostáva nové schválenie alebo pokyny týkajúce sa jeho letu. Toto nové schválenie môže …

Permanent

V leteckom priemysle sa termín Permanent používa na označenie niečoho trvalého alebo neustáleho. Je to situácia alebo stav, ktorý platí bez ohľadu na okolnosti alebo …

On request

V leteckom priemysle sa termín On request používa na označenie situácie, kde je určitá služba, procedúra alebo informácia k dispozícii len na požiadanie. To znamená, …

Northbound

Termín Northbound (smerujúci na sever) je letecký výraz, ktorý sa používa na označenie lietadla, ktoré letí alebo sa pohybuje v smere na sever. V leteckom …

No change

Termín No change (žiadna zmena) je základným pojmom v leteckom priemysle a v rôznych iných kontextoch, kde sa sledujú zmeny alebo modifikácie v určitých parametroch, …

Frequency

Vo svete letectva je termín Frequency (frekvencia) základným pojmom, ktorý sa týka počtu cyklov alebo udalostí, ktoré sa vyskytujú za jednotkový časový interval. Frekvencia je …

Elevation

Vo svete letectva je termín Elevation základným pojmom, ktorý sa týka výšky nad zemským povrchom alebo nad určitým referenčným bodom. V letectve je dôležité presne …

Broadcast

Vo svete letectva je termín Broadcast základným pojmom, ktorý sa týka šírenia informácií alebo signálov vo veľkom rozsahu pomocou rádiových vysielačiek alebo iných komunikačných prostriedkov. …

Attention

Attention je v leteckom odbore dôležitý termín, ktorý označuje zvýšenú pozornosť, ktorú musia venovať piloti, leteckí technici a ďalší leteckí profesionáli určitým situáciám alebo inštrukciám. …

Unlimited

Termín Unlimited v leteckom kontexte označuje oblasť bez obmedzení alebo bez obmedzeného dosahu. Tento výraz je kľúčový pre letectvo, pretože určuje priestor, v ktorom lietadlo …

Threshold

Vo svete leteckých operácií znamená termín Threshold (prah) kritický bod na letiskovej dráhe, označujúci miesto, kde začína operatívna časť dráhy určená na vzlet alebo pristátie …