Dual wheels

Termín Dual wheels, skrátene označovaný ako DW, je letecký odborný výraz, ktorý označuje použitie dvojitého kolesového zariadenia na leteckých vozidlách. Táto technológia je kľúčová pre bezpečnosť a stabilitu pri pôžití na zemi a počas štartu a pristátia. Dvojité kolesá sa používajú na väčšine väčších lietadiel a zlepšujú distribúciu hmotnosti a tlaku na zem, čo znižuje riziko poškodenia letiska alebo dráhy počas operácií.

Výhody používania dvojitých kolies sú zreteľné najmä pri ťažkých alebo nákladných lietadlách. Dvojité kolesá umožňujú väčšiu plochu dotyku s povrchom, čím znižujú tlak na jednotlivé kolesá a minimalizujú opotrebenie dráhy. Tým sa predlžuje životnosť dráhy a minimalizuje potreba častých opráv alebo údržby.

Okrem toho zlepšujú aj stabilitu lietadla počas ťažkých poveternostných podmienok, ako sú silné bočné vetry, čo prispieva k bezpečnosti letu. Pri štarte a pristátí umožňujú dvojité kolesá leteckým vozidlám efektívnejšie zvládať náročné podmienky a zlepšujú riadiace schopnosti pilotov.

Systém dvojitých kolies je dôkladne testovaný a certifikovaný podľa prísnych bezpečnostných noriem a predpisov leteckého priemyslu. Ich používanie prispieva k celkovej bezpečnosti leteckých operácií a je nevyhnutné pre prevádzku ťažkých alebo nákladných lietadiel. Dvojité kolesá umožňujú týmto lietadlám bezpečne a efektívne operovať na rôznych letiskách po celom svete.

Vďaka štandardizovaným skratkám a kódom, vrátane DW, je komunikácia o použití dvojitých kolies jednoduchšia a jednotnejšia. Tieto skratky sú dôležité pre letecký priemysel, pretože zabezpečujú jasné a presné porozumenie medzi pilotmi, dispečermi a inými odborníkmi zúčastnenými na leteckých operáciách.

Dual wheels má skratku DW. DW (Dual wheels) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Komentáre k článku Dual wheels (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥