Provisional

Termín Provisional, označovaný skratkou PROV, je letecký odborný výraz, ktorý sa používa na označenie dočasných alebo dočasných opatrení, postupov alebo stavov v leteckom priemysle. Tieto dočasné opatrenia sú zvyčajne zavedené v určitých situáciách, keď je potrebné rýchlo reagovať na zmeny alebo udalosti, ktoré môžu ovplyvniť letové operácie alebo bezpečnosť letu.

Provisional opatrenia môžu byť zavedené z rôznych dôvodov, vrátane experimentálnych testov, dočasného pozastavenia alebo zmeny určitých leteckých postupov, alebo počas dočasnej údržby lietadiel. V mnohých prípadoch môže ísť o dočasné povolenia alebo dočasné zmeny v leteckých pravidlách, ktoré majú byť dočasne uplatnené až do prijatia trvalých opatrení alebo zmien v leteckých predpisoch.

Provisional opatrenia sú dôležité pre flexibilitu leteckých operácií a umožňujú prispôsobenie sa novým podmienkam alebo situáciám, ktoré môžu vzniknúť. Týmto spôsobom sa letecký priemysel môže rýchlo prispôsobiť novým technologickým vývojom, bezpečnostným normám alebo zmenám v leteckom prostredí.

V leteckej terminológii je skratka PROV štandardizovaným kódom, ktorý sa používa na jednoznačné označenie dočasných opatrení alebo stavov vo všetkých dokumentoch a komunikácii, ktorá sa riadi medzinárodnými štandardmi ICAO (International Civil Aviation Organization). Tieto štandardy, vrátane skratiek a kódov, sú ustanovené v dokumente 8400 vydanom ICAO, ktorý zabezpečuje jednotné porozumenie a komunikáciu medzi leteckými profesionálmi po celom svete.

Provisional má skratku PROV. PROV (Provisional) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *