Not before

Termín Not before, skrátene označovaný ako NBFR, je letecký odborný výraz, ktorý sa používa na identifikovanie určeného času alebo dátumu, kedy niečo nemá byť uskutočnené alebo kedy niečo nemá nastať. Táto poznámka sa často vyskytuje v letectve, kde presné časové harmonogramy a dátumy majú zásadný vplyv na bezpečnosť a účinnosť letových operácií.

Kedykoľvek je uvedený termín NBFR v súvislosti s leteckými operáciami, znamená to, že daná udalosť, operácia alebo akcia nesmie začať pred uvedeným časom alebo dátumom. Toto opatrenie je dôležité pre správne plánovanie letov a zabezpečenie, že všetky aspekty letu sú synchronizované a koordinované. Môže sa týkať rôznych situácií, ako sú odlety, prílety, údržba lietadiel, palivové doplnenie, nakladanie nákladu alebo iné operácie súvisiace s prevádzkou lietadiel.

V praxi je dodržiavanie termínu NBFR kritické pre bezpečnosť letu. Napríklad, ak je odletový čas lietadla stanovený na Not before 14:00, lietadlo nesmie odštartovať pred týmto časom. Letecká posádka a príslušní personál musia striktne dodržiavať tieto časové a dátumové obmedzenia, aby sa zabránilo možným konfliktom alebo nebezpečným situáciám počas letu.

Skratka NBFR je súčasťou štandardizovaných skratiek a kódov používaných v leteckom priemysle. Tieto skratky sú definované v medzinárodnom leteckom štandarde, konkrétne v dokumente 8400 vydanom Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Tieto štandardy umožňujú jednotnú komunikáciu a porozumenie medzi leteckými profesionálmi po celom svete.

Not before má skratku NBFR. NBFR (Not before) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *