Feet per minute

Feet per minute (FPM), známe aj pod skratkou FPM, je jednotka rýchlosti, ktorá udáva, koľko stôp (anglických stop) sa presunie objekt za jednu minútu. Je to dôležitá hodnota v leteckom priemysle, pretože sa používa na meranie rýchlosti vertikálneho pohybu lietadla. Rýchlosť stúpania alebo klesania lietadla je kritickým faktorom pre bezpečnosť a efektívnosť letu.

Vo svete letectva sa rýchlosť stúpania alebo klesania udáva v stopách za minútu. Táto hodnota je dôležitá pre pilotov, pretože im umožňuje presne kontrolovať vertikálny pohyb lietadla. Rýchlosť, s akou lietadlo stúpa alebo klesá, môže ovplyvniť celkový čas letu, spotrebu paliva a pohodlie cestujúcich. Presné meranie vertikálnej rýchlosti je nevyhnutné pre bezpečné štarty, pristátia a lety na rôznych výškach.

V leteckom priemysle sa používajú špeciálne prístroje, nazývané variometry, na meranie rýchlosti stúpania alebo klesania v stopách za minútu. Tieto prístroje umožňujú pilotom sledovať vertikálny pohyb lietadla v reálnom čase a prispievajú k bezpečnému riadeniu letu. Rýchlosť stúpania alebo klesania sa môže meniť v závislosti od požiadaviek letu, počasia a iných faktorov.

V kontexte ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) je skratka FPM zahrnutá v dokumente 8400, ktorý obsahuje štandardizované skratky a kódy používané v leteckom priemysle. Tieto štandardy umožňujú jednotný a konzistentný prenos informácií medzi leteckými organizáciami a zabezpečujú efektívnu komunikáciu medzi pilotmi, riadiacimi letov a ostatnými zainteresovanými stranami.

Feet per minute má skratku FPM. FPM (Feet per minute) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥