Range lights

Range lights, známe aj pod skratkou RG, sú navigačné svetlá používané v námorníctve a letectve na označenie vstupu do prístavu alebo bezpečnej navigácie lietadiel. Tieto svetlá sú umiestnené na pobreží alebo na pristávacej dráhe a slúžia ako dôležité vizuálne pomôcky pre pilotov a kapitánov lode pri určovaní správnej trasy a výšky.

Range lights sa zvyčajne skladajú z dvoch svetelných zdrojov umiestnených na určitých pozíciách. Tieto svetlá sú nastavené tak, že z určitého uhla alebo vzdialenosti tvoria spojenú čiaru, ktorá slúži ako vizuálny indikátor správnej trasy. Piloti alebo kapitáni lode môžu pozorovať tieto svetlá a určiť ich polohu vzhľadom k nim, čo im umožňuje presne navigovať v zložitých prístavných alebo leteckých podmienkach.

Skratka RG sa používa na identifikáciu týchto navigačných svetiel v rámci komunikačných systémov v letectve. Tieto skratky a kódy sú súčasťou medzinárodných štandardov stanovených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). ICAO je globálna organizácia, ktorá zabezpečuje jednotné normy a pravidlá v letectve, vrátane navigačných pomôcok a ich označení.

Range lights majú kľúčový význam pri nočných letoch a pristátích, keď je viditeľnosť obmedzená. Tieto svetlá umožňujú pilotom a kapitánom lode určiť ich polohu vzhľadom k pobrežiu alebo pristávacej dráhe, čím prispievajú k bezpečnému priebehu pristátia a navigácie. Ich presná kalibrácia a udržiavanie sú kľúčové pre ich spoľahlivú funkciu a bezpečné vedenie lodí a lietadiel k ich cieľovým destináciám.

Range (lights) má skratku RG. RG (Range (lights)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *