Short range

Skratka Short range (krátky dosah) v leteckom priemysle označuje typ lietadla alebo lietadlového systému, ktorý je určený na krátke lety alebo lety na relatívne krátke vzdialenosti. Lietadlá so skratkou SRG (Short Range) majú obmedzený dolet a sú navrhnuté na efektívne fungovanie v oblastiach s nízkou vzdialenosťou medzi letiskami.

Tieto lietadlá sú ideálne pre krátke lety medzi blízkymi destináciami alebo na lety, ktoré majú byť často vykonávané na krátke vzdialenosti. Ich konštrukcia a prevádzka sú optimalizované tak, aby boli efektívne a spoľahlivé pri krátkych letoch, čo znamená, že majú menej paliva a zároveň dokážu bezpečne a pohodlne prepraviť cestujúcich alebo náklad na krátky dosah.

V medzinárodnom leteckom spoločenstve je skratka SRG zahrnutá v štandardoch ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) uvedených v dokumente 8400. Tieto štandardy zabezpečujú jednotnú a jasnú komunikáciu medzi leteckými organizáciami a inými účastníkmi leteckej dopravy, čo prispieva k bezpečnosti a efektívnosti leteckých operácií.

Short range má skratku SRG. SRG (Short range) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥