Silný

Letecký Odborný Výraz: Heavy

Silný je termín používaný v leteckom prostredí na indikáciu intenzity rôznych javov, najmä počasie. V leteckej terminológii sa často stretneme s výrazy ako silný dážď (heavy rain), ktorý označuje intenzívne zrážky, pri ktorých je výrazne zvýšená intenzita dažďa.

Tento termín je kľúčový pre letecké bezpečnostné postupy, pretože pomáha pilotom a leteckým dispečerom správne vyhodnotiť poveternostné podmienky, s ktorými sa môžu počas letu stretnúť. Používanie presných termínov na popis počasie je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti pasažierov a posádky.

Silný (používá se k indikaci intenzity jevů počasí, např. HVY RA=silný déšť) – Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e. g. HVY RA=heavy rain)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥