Výška oblakov

Letecký Odborný Výraz: Cloud Base

Výška oblakovej základne je termín, ktorým sa označuje vzdialenosť od zemského povrchu po najnižšiu hladinu oblakov, kde sú ešte zaznamenateľné častice oblakov. Je to dôležitý parameter pre pilotov a meteorológov, pretože určuje, do akej výšky sa môže bezpečne lietať, a ovplyvňuje viditeľnosť a podmienky letu.

V praxi ide o prechodnú vrstvu, ktorá má hrúbku v priemere niekoľko desiatok metrov. V tejto vrstve smerom nahor do oblakov rýchlo klesá horizontálna dohľadnosť. To znamená, že piloti musia byť v tejto oblasti mimoriadne opatrní, pretože viditeľnosť môže byť obmedzená a podmienky letu sa môžu rýchlo zmeniť.

Presné meranie výšky oblakovej základne je kľúčové pre bezpečný letecký prevádzkový prostredníctvom určenia vhodnej letovnej hladiny. Piloti používajú tieto údaje na plánovanie trás letu a na navigáciu, zabezpečujúc tak bezpečný let pre cestujúcich a posádku.

Výška najnižšej hladiny oblakov, v ktorej sú ešte zistiteľné oblačné častice. V skutočnosti ide o prechodnú vrstvu hrubú v priemere niekoľko desiatok metrov, v ktorej smerom zdola do oblakov horizontálna dohľadnosť rýchlo klesá.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥