Prízemný efekt

Prízemný efekt je termín používaný v leteckom priemysle na označenie zmeny aerodynamických vlastností lietadla spôsobenej blízkosťou zeme. Keďže vzduchoprázdny priestor okolo lietadla je obmedzený približnou výškou lietadla nad povrchom zeme, tento efekt môže značne ovplyvniť jeho letové vlastnosti.

Keď sa lietadlo približuje k povrchu zeme, vzduch, cez ktorý prechádza, sa stáva hustejším kvôli blízkosti zeme. Táto zmena v hustote vzduchu ovplyvňuje dynamický tlak okolo lietadla, čo má za následok zmenu jeho aerodynamického zdvihu, odporu a stability. V dôsledku prízemného efektu sa môže zvýšiť zdvih lietadla, ale môže sa tiež zvýšiť odpor, čo znamená, že lietadlo bude potrebovať viac energie na udržanie stabilného letu. Tento efekt je často významný pri nízkych letových výškach, napríklad počas pristátia alebo vzlietania.

Lietadlá a ich piloti musia byť oboznámení s prízemným efektom a zohľadňovať ho pri plánovaní a vykonávaní letov. Pri nízkych letových výškach je dôležité starostlivo riadiť rýchlosť a výšku, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvom prízemného efektu na letové vlastnosti lietadla.

Porozumenie prízemnému efektu a jeho riadnemu riadeniu prispieva k bezpečnosti leteckej dopravy a zabezpečuje, že lietadlá môžu bezpečne operovať v rôznych leteckých situáciách a podmienkach.

Změna aerodynamických charakteristik změnou obtékání letounu způsobenou blízkostí země.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥