Znak

Znak – Sign

Vo svete leteckej komunikácie znamená pojem znak grafický alebo svetelný symbol používaný na zobrazovanie špecifických správ alebo informácií pre pilotov a ostatný personál na letisku alebo v letadle. Tieto znaky sú dôležitou súčasťou letectva a slúžia na poskytnutie jasných a rýchlych informácií bez potreby verbálnej komunikácie.

a) Znak s fixnou správou je symbol, ktorý zobrazuje len jednu predom definovanú správu. Tento typ znaku má špecifický význam, ktorý je dobre známy pilotom a personálu na zemi. Používa sa na označenie pevných bodov alebo špecifických pokynov, ktoré sú stále rovnaké a nemenné.

b) Znak s meniacou sa správou je symbol, ktorý umožňuje zobraziť niekoľko predom stanovených správ alebo, ak je to potrebné, nezobrazovať žiadnu správu vôbec. Tento druh znaku je flexibilnejší a môže byť prispôsobený na základe aktuálnych podmienok alebo požiadaviek. Môže slúžiť na zobrazenie rôznych informácií, ako sú poveternostné podmienky, pokyny pre pilotov alebo iné dôležité správy, ktoré sa môžu meniť v priebehu času.

V leteckom prostredí je dôležité, aby piloti a personál na zemi boli schopní rýchlo a presne interpretovať tieto znaky. Ich správne porozumenie môže znamenať rozdiel medzi bezpečným letom a potenciálne nebezpečnou situáciou. Preto sú tieto znaky navrhnuté a štandardizované podľa medzinárodných noriem a predpisov, aby zabezpečili jednotné a bezpečné používanie vo všetkých leteckých operáciách.

a) Znak s fixní zprávou – znak zobrazující jen jednu zprávu. b) Znak s měnící se zprávou – znak, který umožňuje zobrazit několik předem stanovených zpráv nebo když je to vhodné žádnou zprávu.

a) Znak s fixnou správou. Znak zobrazujúci len jednu správu. b) Znak s meniacou sa správou. Znak, na ktorom je možné zobraziť niekoľko vopred stanovených správ alebo, ak je to potrebné, prerušenie zobrazenia akejkoľvek správy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥