Koeficient

Koeficient bezpečnosti, známy aj ako factor of safety, predstavuje návrhový parameter používaný v rôznych inžinierskych disciplínach na krytie možných väčších zaťažení a neurčitostí, ktoré môžu nastať počas návrhu, výroby alebo používania štruktúr alebo komponentov. Tento koeficient je dôležitým aspektom pri hodnotení bezpečnosti a spoľahlivosti rôznych konštrukcií a zariadení.

Koeficient bezpečnosti je číslo, ktoré vyjadruje pomer medzi maximálnou zaťažovacou schopnosťou materiálu alebo štruktúry a očakávanými zatiaľ neuvažovanými zaťaženiami alebo rizikami. V praxi znamená, že ak návrhový koeficient bezpečnosti má hodnotu 2, znamená to, že materiál alebo štruktúra je navrhnutá na zaťaženie, ktoré je dvojnásobne väčšie ako je maximálne očakávané zaťaženie v reálnych podmienkach. Týmto spôsobom sa zabezpečuje dostatočná rezerva pevnosti na vyrovnanie všetkých možných zmen v zaťažení, teplotách, materiáloch a ďalších faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť štruktúru alebo zariadenie počas jeho životnosti.

Vo vzdušnej doprave je koeficient bezpečnosti neoddeliteľnou súčasťou návrhu a výroby lietadiel a ich súčiastok. Zabezpečuje, že lietadlá sú navrhnuté a postavené s dostatočnými rezervami pevnosti na odolanie extrémnym podmienkam, ktoré môžu nastať počas ich prevádzky. Týmto spôsobom sa zabezpečuje bezpečnosť cestujúcich a ďalších osôb na palube lietadla, ako aj bezpečnosť osôb a majetku na zemi.

Návrhový součinitel používaný ke krytí možnosti větších než uvažovaných zatížení a neurčitostí při návrhu i výrobě.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥