foot-Lambert

Foot-Lambert (skrátene ft-L) je jednotka luminancie, ktorá sa používa na meranie jasu alebo svietivosti plochy osvetlenej svetlom. Táto jednotka je definovaná ako množstvo svetla (lúmenov) emitovaného na štvorcový palec plochy (inch) osvetlenej svietidlom s jasom jedného candela.

Výpočet jasu v foot-Lambertoch sa robí pomocou vzťahu: 1 ft-Lambert = 3,4263 candela na meter štvorcový (cd/m²). Táto hodnota sa odvíja od intenzity svetla a veľkosti osvetlenej plochy. Foot-Lambert je dôležitý pre technické a návrhárske oblasti, kde je potrebné presne určiť jas povrchu alebo displeja.

Využitie foot-Lambertov je často vidieť v oblasti audiovizuálnych technológií, najmä pri kalibrácii televízorov, monitorov a projekčných zariadení. Presné meranie jasu je dôležité pre dosiahnutie optimálneho zobrazenia obrazu. Osvetlenie, ktoré sa meria v foot-Lambertoch, môže ovplyvniť aj viditeľnosť a čitateľnosť obrazu v rôznych svetelných podmienkach.

Foot-Lambert sa používa aj v kinematografii a fotografii na určenie jasu filmového plátna, obrazovky alebo iných zobrazovacích zariadení. Presné merania jasu sú dôležité pre tvorcov, ktorí sa snažia dosiahnuť optimálne svetelné podmienky pre natáčanie filmov alebo fotografií.

Candela na meter štvorcový (cd/m²) je medzinárodná jednotka luminancie v SI systéme, ktorá sa používa vo väčšine svetových krajín. Foot-Lambert je alternatívnou jednotkou, ktorá je stále používaná najmä v Spojených štátoch a v niektorých iných častiach sveta.

foot-Lambert, 1 ft-Lambert = 3, 4263 candela/m2 foot-Lambert, 1 ft-Lambert = 3, 4263 candela/m2

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥