zaťaženie lopatiek

Zaťaženie lopatiek, alebo blades load v leteckom kontexte, je dôležitým aspektom pri návrhu, vývoji a prevádzke leteckých motorov a vrtúľ. Toto zaťaženie odkazuje na silu, …

voľnobežné otáčky

Voľnobežné otáčky, v leteckom kontexte známe ako no-load speed, sú dôležitými hodnotami, ktoré charakterizujú chod leteckých motorov. Táto hodnota predstavuje maximálnu rýchlosť, ktorú motor dosiahne …

stredné bandáž

Stredné bandáže, známe v leteckom odbore ako midspan shrouds, sú dôležitými komponentmi v konštrukcii leteckých turbín a iných technických zariadení, ktoré vyžadujú presné riadenie a …

rybinové drážky

Rybinové drážky, známe v leteckom odbore ako dovetail slots, sú dôležitou súčasťou konštrukcie leteckých zariadení a motorov. Tieto drážky majú charakteristický tvar podobný písmenu T …

dymivosť motora

Dymivosť motora, v anglickom jazyku známa ako smoke emission, je dôležitým parametrom sledovaným v leteckej technike. Ide o mieru emisie dymu alebo čiernych častíc z …

tlakový impulz

Tlakový Impulz v Leteckom Kontexte Tlakový impulz, známy tiež ako tlaková vlna, je dôležitým pojmom v leteckom priemysle. Ide o jav, ktorý sa vyskytuje v …

staršie motory

Zrelé Motory: Kľúčový Prvok Lietadlových Systémov Zrelé motory predstavujú dôležitý segment v svete leteckých technológií. Tieto motory, známe tiež ako staršie motory, hrajú kľúčovú úlohu …

spodok kľukovej hriadele

Sump v Lietadlách: Dôležitá Časť Pre Bezpečný Chod Motora Sump, často nazývaný aj spodok kľukovej hriadele, je kľúčovou časťou leteckého motora. Táto komponenta zohráva kritickú …

priečny rez čím

Priečny Rez Lietadla: Odborný Pohľad do Jeho Štruktúry a Technológie Priečny rez lietadla, známy aj ako cutaway view v anglickom jazyku, je komplexným pohľadom do …

pohonná turbína

Pohonná Turbína v Letectve: Jadro Technológie a Výkonnosti Pohonná turbína, známa aj ako power turbine v anglickom jazyku, je kritickým komponentom v leteckom priemysle, ktorý …

plávajúca stena

Plávajúca Stena v Leteckom Kontexte: Technické Inovácie a Ich Význam Termín plávajúca stena, v anglicky hovoriacich krajinách známy ako floating wall, označuje špeciálny konštrukčný prvok, …

Ostrekovacie priečky

Ostrekovacie Priečky v Letectve: Ich Úloha a Význam v Lietadlách Ostrekovacie priečky, známe aj ako spraybars v anglicky hovoriacich krajinách, sú dôležitými komponentami v lietadlách, …

nabratie vtáka

Nabratie Vtáka v Leteckom Priemysle: Bezpečnostné Výzvy a Prevencia Nabratie vtáka (anglicky bird ingestion) predstavuje vážnu bezpečnostnú výzvu v leteckom priemysle. Táto situácia vzniká, keď …

demontáže zariadenia

Demontáž Zariadení v Leteckej Technike: Dôležitý Proces Pre Diagnostiku a Údržbu Demontáž, často označovaná aj ako tear-downs, je kľúčovým procesom v oblasti leteckej techniky, ktorý …

čipový detektor

Čipový Detektor: Dôležitý Bezpečnostný Prvok V Leteckej Technike Čipový detektor, známy tiež ako kovový čipový snímač, je kľúčovým bezpečnostným prístrojom používaným v leteckej technike na …

výšková skúška

Výšková skúška, známa aj ako altitude test v anglickom leteckom odbore, je kľúčovým procesom v rámci bezpečnosti leteckých operácií. Táto skúška sa vykonáva na lietadlách …

vláda USA

Vláda Spojených štátov amerických, známa aj pod anglickým názvom US Government, je federálna vláda, ktorá zabezpečuje vedenie krajiny a implementáciu federálnych zákonov v USA. Táto …

vírivé odparovača

Vírivé odparovače, známe aj pod anglickým názvom evaporators, sú dôležitou súčasťou leteckých klimatizačných systémov. Ich hlavnou úlohou je odstrániť nadbytočnú vlhkosť z vnútra lietadla, čím …

turbovrtuľový pohon

Turbovrtuľový pohon, známy aj pod termínom turbo-prop, je typ leteckého motora, ktorý sa používa na pohyb väčšiny krátkodobých a strednodobých regionálnych lietadiel. Tento motorový systém …