Zvládání chýb

Zvládanie chýb predstavuje kľúčovú súčasť bezpečnostných opatrení v leteckej prevádzke. Je to postup, ktorý sa sústreďuje na identifikáciu, analýzu a následnú nápravu chýb, ktoré môžu …

Vedľajšie APU

Vedľajšie APU, v angličtine označované ako Non-essential APU, predstavuje typ pomocného energetického zariadenia (APU) na lietadle, ktoré nie je nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku lietadla. Tento …

Telexu stroj

Dálnopisný stroj, v angličtine označovaný ako teletypewriter, bol jedným z prvých zariadení používaných na elektronickú komunikáciu na veľké vzdialenosti. Tieto stroje boli základom globálneho komunikačného …

konštrukcia motora

V leteckom priemysle je mnoho komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť a stabilitu lietadla či vrtuľníka. Jedným z týchto klúčových komponentov je konštrukcia motora, …

úroveň ohrozenia

Letecký odborný výraz threat level označuje úroveň ohrozenia alebo nebezpečenstva, ktoré môže postihnúť letecké prostredie. Táto hodnota je kritickým faktorom pre riadenie letov a bezpečnosť …

Symbol polohy

Letecký odborný výraz Position symbol označuje vizuálnu indikáciu polohy lietadla, mobilného zariadenia alebo iného objektu na prehľadovom zobrazení vo forme symbolu. Táto informácia sa získava …

Násobok zaťaženia

V leteckom kontexte sa výraz Load factor odvoláva na pomer určitého zaťaženia k celkovej hmotnosti lietadla. Toto špecifikované zaťaženie môže byť vyjadrené vzhľadom na nasledujúce …

Mžikový snímka

Termín Flashing of the image v leteckom kontexte označuje rýchlu prezentáciu jednej alebo viacerých premenných v danom okamihu. Táto prezentácia je zvyčajne veľmi krátka, takže …

Minimálny, minimum

V leteckej terminológii je pojem Minimum kľúčovým aspektom bezpečnosti a presnosti pri navigácii a pristátí lietadiel. Tento termín, ktorý sa často označuje ako minimálny pristávací …

Vzdialenosť DME

Vzdialenosť DME – DME Distance Vzdialenosť DME (Distance Measuring Equipment) predstavuje šikmú vzdialenosť od zdroja signálu DME k prijímacej anténe. DME je rádiový navigačný systém, …

ručná prehliadka

Ručná prehliadka – Hand Search Ručná prehliadka je dôležitý proces v leteckej bezpečnosti, ktorý sa používa na dôkladné preskúmanie osobných vecí, batožiny alebo nákladu na …

Machovo číslo

Machovo číslo – Mach Number Machovo číslo, značené písmenem M, je důležitým leteckým parametrem, který udává poměr mezi skutečnou rychlostí letadla a rychlostí zvuku ve …

Štát projekcie

Štát projekcie (State of Design) je letecký odborný termín, ktorý označuje štát, pod jehož jurisdikci spadá organizácia zodpovedná za Typový návrh (Type Design) leteckých prostriedkov. …

Základná zatáčka

Základná Zatáčka – Base turn Základná zatáčka je termín používaný v leteckom kontexte na označenie zatáčky vykonanej lietadlom počas počiatočného priblíženia na letisko. Táto zatáčka …

Priestor prác

Pracovný priestor na letisku je definovaný ako časť letiska, kde momentálne prebiehajú stavebné práce alebo údržba letiska. Tento termín sa používa na označenie oblasti, ktorá …

Hlavný rotor y

Hlavný rotor (alebo hlavné rotory) predstavuje rotor alebo rotory, ktoré poskytujú hlavný vztlak rotorovému lietadlu. Je to kľúčový časť konštrukcie helikoptéry alebo iného rotorového lietadla. …

Volací znak

Termín Volací značka v leteckom kontexte označuje jedinečný identifikátor pridelený leteckému vozidlu, ako je lietadlo, helikoptéra alebo iný druh letadla. Táto značka slúži na jednoznačnú …

Pole správy

Termín Message field sa v leteckom prostredí používa na označenie konkrétneho úseku správy, ktorý obsahuje určité časti údajov. Toto pole je dôležité pre efektívnu komunikáciu …

Rádiotelefón

Rádiotelefón je kľúčovým pojmom v leteckom svete, ktorý zahŕňa komunikačné systémy používané v letectve. Tento termín zahrňuje zariadenia, ktoré umožňujú hlasovú komunikáciu medzi letiskom alebo …

Jantárová farba

Jantarová farba, označovaná v leteckom priemysle ako Amber, je špecifický odtieň farby v používaní pre rôzne svetelné indikátory a displeje v leteckej avionike. Farba Amber …

Služba ADS

Služba ADS (Automatic Dependent Surveillance) predstavuje dôležitý aspekt v modernom leteckom priemysle. Táto služba využíva informácie z lietadla, ktoré sú poskytované prostredníctvom automatického závislého sledovania …