Kalendár

Kalendár – Calendar

Termín calendar je v leteckom kontexte spojený s časovým referenčným systémom, ktorý slúži ako základ pre stanovenie presného časového okamihu s presnosťou na jeden deň podľa štandardu ČSN ISO 19108.

Vo svete letectva je dôležité mať presný časový referenčný systém, ktorý umožňuje koordinovať lety, plánovať udalosti a zabezpečiť synchronizáciu všetkých leteckých operácií. Kalendár v tomto kontexte predstavuje špecifický spôsob merania času, ktorý je kritický pre bezpečné a efektívne riadenie leteckých operácií.

Časový systém v leteckej doprave je základným prvkom v koordinácii letov, plánovaní údržby lietadiel, organizovaní leteckých udalostí a mnohých ďalších aspektoch leteckej prevádzky. Presný a spoľahlivý kalendár umožňuje leteckým spoločnostiam a iným leteckým organizáciám harmonizovať svoje aktivity, čím sa znižuje riziko chýb a nezhôd v leteckých operáciách.

V letectve je dôležité, aby kalendár bol presný a spoľahlivý, aby sa zabezpečilo, že všetky letecké operácie prebiehajú podľa presne stanoveného časového plánu. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko kolízií, znižuje sa čas strávený na letiskách a zabezpečuje sa bezpečný a plynulý chod celého leteckého systému.

Samostatný časový referenční systém, který slouží jako základ pro stanovení časového okamžiku s přesností na jeden den (ČSN ISO 19108).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥