Meškanie

Letecký Odborný Výraz: Zpoždění

Zpoždění je termín používaný v leteckom prostredí na označenie omeškania meteorologickej správy. Tento termín sa používa v spojení s označením druhu správy a indikuje, že meteorologická informácia alebo správa má oneskorený čas doručenia. V letectve je dôležité, aby piloti mali prístup k aktuálnym meteorologickým údajom, pretože tieto informácie ovplyvňujú bezpečnosť letu a rozhodnutia pilotov.

Zpoždění meteorologickej správy môže nastať z rôznych dôvodov, vrátane oneskorenej spracovania údajov, komunikačných chýb alebo technických problémov pri prenose informácií. V prípade zpožděnej meteorologickej správy je dôležité, aby piloti boli informovaní o tomto oneskorení, aby mohli prijať primerané opatrenia a rozhodnutia pred odletom alebo počas letu.

Letectvo je odvetvie, kde každá sekunda a každá informácia majú významný vplyv na bezpečnosť a efektívnosť operácií. Preto je dôležité, aby letecké správy a údaje boli presné, aktuálne a včas doručené. Zpožděná meteorologická správa môže mať vplyv na plánovanie letov, navigáciu, výber trás a bezpečnosť letu.

V prípade zpožděnej meteorologickej správy musia letecké posádky dôkladne zhodnotiť dostupné informácie a prispôsobiť svoje operácie podľa nových údajov. Je to súčasť ich zodpovednosti voči bezpečnosti cestujúcich a posádky, a taktiež k zabezpečeniu plynulého priebehu leteckých operácií.

Poznámka: Včasná a spoľahlivá meteorologická informácia je kľúčovým faktorom pre bezpečnosť a efektívnosť leteckých letov a operácií.

Zpoždění (používá se k označení zpoždění meteorologické zprávy; označení druhu zprávy) – Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥