heliport

Letecký Odborný Výraz: Heliport

Heliport predstavuje určenú plochu na zemi, vode alebo konštrukcii, ktorá je využívaná alebo určená na pristátie a vzlet vrtuľníkov. Ide o špecifický priestor, ktorý je úplne alebo čiastočne vyhradený pre operácie vrtuľníkov vrátane príletov, odletov a pozemného pohybu.

Heliport je dôležitou súčasťou leteckej infraštruktúry, ktorá umožňuje vrtuľníkom bezpečné pristátie a vzlet. Oproti tradičným letiskám je heliport väčšinou menší a špecializovaný pre potreby vrtuľníkov. Môže byť umiestnený na strechách budov, v blízkosti nemocníc, podnikateľských centier alebo priemyselných zón, kde je častý výskyt vrtuľníkov pre rôzne profesionálne účely.

Využitie heliportov je rôznorodé, zahŕňa leteckú záchrannú službu, prepravu pacientov do nemocníc, podporu poľnohospodárskych operácií, prepravu dôležitých osôb v mestských oblastiach alebo rýchlu prepravu obchodných cestujúcich. Ich umiestnenie je špecificky vybrané na základe potrieb miestnej komunity a operátorov vrtuľníkov.

Bezpečnosť je kľúčovým aspektom prevádzky heliportov. Musia byť navrhnuté a konštruované s dôrazom na bezpečné manévre pristátia a vzletu. Okrem toho musia byť vybavené osvetlením a navigačnými značkami, ktoré umožňujú vrtuľníkom bezpečné operácie za rôznych svetelných podmienok.

Poznámka: Heliporty sú kritickým prvkom v leteckej doprave a zabezpečujú efektívne a bezpečné operácie vrtuľníkov vo viacerých odvetviach.

Heliport – letisko alebo vymedzený priestor určený úplne alebo čiastočne na prílety, odlety a pozemný pohyb vrtuľníkov.

Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci, určená zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby vrtulníků.

Heliport – Heliport

Heliport means an area of land, water, or structure used or intended to be used for the landing and take-off of helicopters.

Heliport znamená plochu na zemi, vodě nebo stavbě používanou nebo určenou k použití pro přistání a vzlet vrtulníků.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥