ALERFA

Letecký Odborný Výraz: ALERFA

ALERFA je štandardný letecký kód používaný na označenie obdobia pohotovosti. Tento termín je skratkou slov Alert Phase v anglickom jazyku, čo v preklade znamená úroveň pohotovosti. ALERFA je dôležitý v leteckej komunikácii a navigácii, pretože označuje obdobie, keď je potrebná zvýšená opatrnosť a príprava na možné mimoriadne situácie.

ALERFA môže byť vyhlásená z rôznych dôvodov vrátane hrozby z počasia, možnosti letu do oblasti s obmedzenou viditeľnosťou, alebo iných bezpečnostných hrozieb. Počas obdobia ALERFA sú piloti a ďalší leteckí pracovníci vyzývaní k osobitnej pozornosti a sledovaniu rôznych parametrov letu.

Pre letecké posádky je dôležité byť plne informovaní o podmienkach obdobia ALERFA, aby mohli prijať primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečného letu. To môže zahŕňať zmenu trasy, prispôsobenie výšky letu alebo iné bezpečnostné kroky, ktoré sú nevyhnutné v prípade nebezpečenstva.

ALERFA je súčasťou širšieho systému bezpečnostných opatrení, ktoré zabezpečujú bezpečný priebeh leteckej prevádzky. Piloti a ďalší leteckí profesionáli sú dobre oboznámení s významom tohto termínu a sú pripravení riadiť sa ním, aby zabezpečili bezpečnosť všetkých osôb na palube lietadla a na zemi.

Poznámka: ALERFA je dôležitým aspektom v leteckej bezpečnosti a je významným faktorom v riadení leteckej prevádzky počas obdobia zvýšeného rizika.

Kódový výraz používaný k označení údobí pohotovosti.

Kódový výraz používaný na označenie obdobia pohotovosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥